2024-06-15
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

1996-2007 - АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР

Геологийн алба, Геологийн газар