2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2001 - ”Монгол орны геомэдээллийн сан“  хөтөлбөр:

Анхны цахим зургууд, компьютержсан кадастрын систем