2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2011-2016 - Төрөөс ЭБС-т баримтлах бодлого, Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтүүд

Тайлангийн цахим хайлтын систем
Монгол улсын геологийн каталог систем “Монгеокат”;