70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

    Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

    Төрөөс ЭБС-т баримтлах бодлого, Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтүүд

    2011-2016 - Төрөөс ЭБС-т баримтлах бодлого, Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтүүд

    Тайлангийн цахим хайлтын систем
    Монгол улсын геологийн каталог систем “Монгеокат”;