2024-06-18
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

1957 - 1957

Сайд нарын зөвлөлийн 641 дүгээр тогтоол:

“Улсын геологийн фонд”