70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  1957,1959

  1957-1959 - 1957,1959

  1957: Ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөн бүргтгэгдэж эхэлсэн.

  11 төрлийн ашигт малтмал, 88 орд хамрагдсан.

  1959: Нөөцийн баланс /Д.Цэрэндорж, Б.Лувсанданзан/

  17 төрлийн ашигт малтмал 149 орд хамрагдсан.

  1957: Ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөн бүргтгэгдэж эхэлсэн.
  11 төрлийн ашигт малтмал,
  88 орд хамрагдсан.
  1959: Нөөцийн баланс /Д.Цэрэндорж, Б.Лувсанданзан/
  17 төрлийн ашигт малтмал
  149 орд хамрагдсан.