2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

1957-1959 - 1957,1959

1957: Ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөн бүргтгэгдэж эхэлсэн.

11 төрлийн ашигт малтмал, 88 орд хамрагдсан.

1959: Нөөцийн баланс /Д.Цэрэндорж, Б.Лувсанданзан/

17 төрлийн ашигт малтмал 149 орд хамрагдсан.

1957: Ашигт малтмалын нөөцийн хөдөлгөөн бүргтгэгдэж эхэлсэн.
11 төрлийн ашигт малтмал,
88 орд хамрагдсан.
1959: Нөөцийн баланс /Д.Цэрэндорж, Б.Лувсанданзан/
17 төрлийн ашигт малтмал
149 орд хамрагдсан.