2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

1990-1995 - 1990-1995

1990: Нөөцийн баланс:

-32 төрлийн ашигт малтмал

-401 орд хамрагдсан.

1990-1995 нөөцийн баланс шинэчлэгдэн зохиогдоогүй.