mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Төвийн бүс

  Төвийн бүсэд явагдаж байгаа зураглалын төслүүд

  ОоУ-50 Оорцог уул-50 ТӨВИЙН БҮС
  ӨнШ-50 Өндөрширээт-50 ТӨВИЙН БҮС
  ҮнУ-50 Үнэгт уул-50 ТӨВИЙН БҮС
  ИХУ-50 Их хараат уул-50 ТӨВИЙН БҮС,Говийн бүс