2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Улсын геологийн зургийн редакцаас зөвлөмж хүсэж хүсэлт илгээх

Улсын геологийн зургийн редакцаас зөвлөмж хүсэж хүсэлт илгээх:

Улсын зургийн редакцаас зөвлөмж хүсэх

Холбоо барих и-мэйл: uzr@ngs.gov.mn