mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Зүүн бүс

  Зүүн бүсэд явагдаж байгаа зураглалын төслүүд

  НоР-50 Норовлин ЗҮҮН БҮС
  ЧухХ-50 Чулуун хороот-50 ЗҮҮН БҮС
  ДөГ-50 Дөч гол-50 ЗҮҮН БҮС
  ОвТ-50 Овоот толгой-50 ЗҮҮН БҮС
  БүУ-50 Бүрхтэй уул-50 ЗҮҮН БҮС, Говийн бүс