2024-06-18
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
1Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө-2020үзэх
2Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт-2020үзэх
3Үндэсний геологийн албаны 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөүзэх
4Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт-2021үзэх
5Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа зөвлөмжүзэх
6Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн гарын авлагаүзэх
7ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт 2020-11-17үзэх
8ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт 2020-12-05үзэх
9ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт 2022үзэх
10ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт 2023үзэх
11Үндэсний геологийн албаны авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2021үзэх
avilga-ads

Видео

Подкаст