2024-06-15
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ

Геологийн салбарын улсын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай

Геологийн салбарын улсын зөвлөгөөнийг зохион байгуулагчдаас шийдвэр гаргах түвшинд салбарынхны дуу хоолой хүргэх, арга хэмжээг үр дүнтэй болгох зорилгоор санал асуулгыг зохион байгуулж байна.
Санал асуулгад идэвхтэй оролцоно уу.