2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Аж ахуй нэгжийн анхааралд Зар

МОНГОЛЫН СТРАТИГРАФИЙН КОМИССЫН ЗАР

Геологийн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан хамгаалах төслүүд 2024 онд харьцангуй олон байгаатай холбогдуулан Үндэсний Геологийн албанаас чиглэл өгсөний дагуу Монголын Стратиграфийн Комисс нь төслийн үр дүнгийн тайланд өгсөн санал, зөвлөмжийн засвар, тайлбар бэлэн болсон даруйд бусад төслийг хүлээлгүй хуралдах зохион байгуулалт хийж байна.

Монголын Стратиграфийн Комиссоос “Их бэрх уул-50”, “Их Өлзийт-50” төслүүдийн үр дүнгийн тайланд дүгнэлт гаргах хурал 2024 оны 3-р сарын 1-ний өдрийн 15 цагт ҮГА-ны Геологийн баримтын төв архив буюу фондын уншлагын танхимд болно.

Жич: Үр дүнгийн тайлангаа боловсруулж дууссан төслүүд МСК-д хүсэлтээ яаралтай гаргаж, шаардлага хангасан материалаа ирүүлснээр МСК-д хандсан хугацааг тооцож эхлэх бөгөөд үүнээс хойш 14 хоногт багтаан санал зөвлөмж гаргана.