2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ

2020 оны тайлан, 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэв.

Үндэсний геологийн албаны нийт албан хаагчид 2020 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлангаа хэлэлцүүлж, 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө хамт олноороо хэлэлцэв. Бид үйл ажиллагааны чанар, гүйцэтгэлийг өндөрт тавьж, хичээж ажиллах болно.