2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ

2021 онд хэрэгжүүлсэн геологийн судалгааны төслүүд

2021 онд хэрэгжүүлсэн геологийн судалгааны төслүүд, түүний гүйцэтгэлтэй танилцана уу.