2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ

“Геологийн онцлог болон сонирхолтой тогтоц” хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Геологийн баримт-1” төслийн гүйцэтгэгч “Рич сёркол монгол” ХХК нь Үндэсний Геологийн Албатай хамтран “Геологийн онцлог болон сонирхолтой тогтоц” хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэгт, УУХҮЯ, ШУА-ийн Геологийн хүрээлэн, ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэн, МУИС-ын ШУС, Геологи, геофизикийн тэнхим, ШУТИС-ын ГУУС, Геологийн судалгааны төв, “Гурванталст” ХХК, “Геомин” ХХК, “Судалт мана” ХХК, “Гео-эрин” ХХК, “Арвин майнинг” ХХК, “Их цог өндөр” ХХК зэрэг геологийн судалгаа, шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн салбарын эрдэмтэн, судлаачид, геологичдын төлөөлөл оролцлоо.