2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ Хамтын ажиллагаа

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх Геологийн сэдэвчилсэн судалгааны 3 төсөлтэй гэрээг байгууллаа

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх Геологийн сэдэвчилсэн судалгааны 3 төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан (Рич Сёркол Монгол , Минторес-Судалтмана түншлэл, Судалтмана-МУИС түншлэл) аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай гэрээний урьдчилсан хэлцлийг хийж 2022-оны 7-р сарын 8-ны өдөр гэрээг байгуулав.
Шалгарсан аж ахуйн нэгжүүддээ ажлын амжилт хүсье.