2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Аж ахуй нэгжийн анхааралд Зар

Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх 2023 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн УТХ-2023-05 дугаар хурлын дэг

Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх 2023 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн

УТХ-2023-05 дугаар хурлын дэг

Үндэсний геологийн албаны 3 давхарт 9:00 цагт 

д/д Төслийн нэр ААН Захирал Төслийн ахлагч
1 Загал уул-50 геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2023 оны төсөл, төсвийн тодотгол Монголит ХХК Б.Гансүх Э.Баасандорж
2 Бүх төрлийн геологийн судалгааны ажлын анхдагч баримтын эрэл хайлтын сан хөгжүүлэлт, цахимжуулалт төслийн 2023 оны төсөл, төсвийн тодотгол Геологийн судалгаа шинжилгээний төв ТӨААТҮГ Д.Мөнхбаатар Д.Наранцэцэг
3 “ЭҮ-3” үнэт, холимог металлын эрэл үнэлгээний ажлын 2023 оны төсөл, төсвийн тодотгол Геосигналс ХХК Г.Өгөөмөр М.Наранцацрал
4 Буйлст хүрэн уул-50 геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2023 оны төсөл, төсвийн тодотгол Минторес ХХК Д.Эрдэнэболд Ц.Баярцэнгэл
5 Бөөн хөх уул-50 геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2023 оны төсөл, төсвийн тодотгол Арвин майнинг ХХК Б.Будсүрэн Б.Батболд