2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ

ArcGIS Pro танилцуулга ба ArcGIS Server-тэй ажиллах сургалт зохион байгуулагдлаа

УУХҮЯ болон ҮГА-ны хэрэгжүүлж буй ‘Үндэсний геомэдээллийн сан’ үндэсний хөтөлбөрийг дэмжин ҮГЭБМС төслийн зүгээс Үндэсний геологийн албаны албан хаагчдад ‘ArcGIS Pro танилцуулга ба ArcGIS Server-тэй ажиллах’ анхны сургалтыг 2021 оны 01-р сарын 26-нд амжилттай зохион байгууллаа.