2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Эцсийн үр дүнгийн тайлантай 5 төсөл

 • Баруун Монголын цул сульфидийн хүдэржилт, түүний хэтийн төлөвийн судалгаа
  • Эцсийн үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон
 • Монгол орны металлогени, ашигт малтмалын ордын төрлүүдийн тархалт, байршлын зүй тогтлын судалгаа
  • Эцсийн үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон
 • Монгол орны төв болон зүүн бүсийн алтны хүдэржилт, хэтийн төлөвийн судалгаа,
  • Эцсийн үр дүнгийн тайлан ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон
 • Голлох ашиг малтмалын хэтийн төлөвийн судалгаа – 2017
  • Эцсийн үр дүнгийн тайлан 2021 онд ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлнэ
 • Монгол улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ-ын “Хойт-Төв-Зүүн Азийн хамтарсан төслийн 4 дэх үе шатны ажил” төсөл хэрэгжиж байна.
  • Эцсийн үр дүнгийн тайлан 2021 онд ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.

Үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа 3 төсөл

 • Баруун, өмнөд бүсийн алтны хүдэржилт хэтийн төлвийн судалгаа-2019
  • Хэрэгжих хугацаа: 2019-2022 он
  • Баруун, баруун өмнөд, хангайн бүс

 • Стратегийн ашигт малтмалын хэтийн төлвийн судалгаа
  • Хэрэгжих хугацаа: 2019-2021 он
  • Монгол орны нийт нутаг дэвсгэр
 • Эрэл-үнэлгээ-1
  • Хэрэгжих хугацаа: 2020-2022 он
  • Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутагт 3 хэсэг талбай