2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Хамтын ажиллагаа Хэвлэлийн мэдээ

“IGC 2024” конгрессын хээрийн аялалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа

Үндэсний геологийн алба Олон улсын геологийн 37 дугаар конгрессыг зохион байгуулах хороотой 2024 онд болох “IGC 2024” конгрессын хээрийн аялалын хөтөлбөрийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.