2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Мэдээ Хэлэлцүүлэг

Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ хэлэлцүүлэг

Аливаа мэдээллийн эх үүсвэр баттай байснаар зөв шийдвэр, зөв шийдлийн үндэс болно. Үүний дотор геомэдээллийн хэрэглээг онцолсон “Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ” сэдэвт хурлыг 2021 оны 9-р сарын 24-нд зохион байгуулахаар бид ажиллаж байна. Та бүхэн геомэдээллийн үнэ цэн, үр дагавар, мэдээллийн салбарт баримталж буй бодлого, геомэдээллийг түгээх шинэлэг шийдлийн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл энэхүү хуралд өргөнөөр оролцоорой. Бүртгэл 9-р сарын 20-н дуустал явагдана.

Бүртгүүлэх:  Мэдээллийн аюулгүй байдал: Гео-мэдээллийн хэрэглээ