2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

А.Готовсүрэн (Ph.D)

Геохими, зөвлөх

Нэр: А.Готовсүрэн

Албан тушаал:

Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Улсын зургийн редакцийн зөвлөх

Хариуцсан чиглэл: Геохими

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас: 

Х.Шаует (MSc)

Геохими, гишүүн

Ө.Дугарнаваг

Геохими, гишүүн