2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Б.Бат (Ph.D)

Геоморфологи, зөвлөх

Нэр: Б.Бат

Албан тушаал:

Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Улсын зургийн редакцийн зөвлөх

Хариуцсан чиглэл: Геоморфологи

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас: