2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Г.Ухнаа (Ph.D)

Ашигт малтмал, зөвлөх

Нэр: Г.Ухнаа

Албан тушаал:

Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Улсын зургийн редакцийн зөвлөх

Хариуцсан чиглэл: Ашигт малтмал

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас: 

Ж.Эрдэнэбаяр (Ph.D)

Ашигт малтмал, гишүүн