2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Д.Оролмаа (Ph.D)

Улсын зургийн редакц - Геологи, зөвлөх

Нэр: Д.Оролмаа

Албан тушаал:

Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Улсын зургийн редакц зөвлөх

Хариуцсан чиглэл: Геологи

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас:

 

Ж.Бямба (Sc.D)

Улсын зургийн редакц зөвлөх - Геологи

Д.Чулуун (Ph.D)

Улсын зургийн редакц - Геологи, зөвлөх

О.Гэрэл (Sc.D)

Улсын зургийн редакц - Геологи, Зөвлөх

Д.Доржнамжаа (Sc.D)

Улсын зургийн редакц - Геологи, зөвлөх