2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Д.Отгонбаяр

Геофизик, гишүүн

Нэр: Д.Отгонбаяр

Албан тушаал: Мэргэшсэн инженер

Эрдмийн цол:  

Албан тушаалын нэр: Улсын зургийн редакцийн гишүүн

Хариуцсан чиглэл: Геофизик

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас: 

Ц.Баатарчулуун (Ph.D)

Геофизик, зөвлөх

Б.Сайнжаргал (MSc)

Геофизик, гишүүн