2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Д.Энхбаяр (Ph.D)

Гидрогеологи, гишүүн

Нэр: Д.Энхбаяр

Албан тушаал:

Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Улсын зургийн редакцийн гишүүн

Хариуцсан чиглэл: Гидрогеологи

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас: 

Н.Буянхишиг (Ph.D)

Гидрогеологи, зөвлөх