2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ж.Ундаръяа (Ph.D)

Мезозой

Нэр: Ж.Ундаръяа

Албан тушаал: ШУТИС, ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбарт ахлах багш

Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын орлогч дарга

Хариуцсан чиглэл: Мезозой

Цахилгаан шуудан: j_undar@must.edu.mn   

Оффис: ШУТИС, Геологи Уул Уурхайн Сургууль, Бага  тойруу 32

Ажлын утас: 

БОЛОВСРОЛ:

 • Бакалаврын зэрэг: Геологийн зураглал, ашигт малтмалын эрэл хайгуул
  • Элссэн он: 1991
  • Төгссөн он: 1997
  • Сургуулийн нэр: Техникийн Их Сургууль, Геологийн зураглал ашигт малтмалын эрэл хайгуул
  • Сэдэв: “ Цагаан уул дүүргийн геологийн тогтоц, төмөрийн илрэлд явуулах эрлийн төсөл
 • Магистрын зэрэг
  • Элссэн он: 1998
  • Төгссөн он: 1999
  • Сургуулийн нэр: Техникийн Их Сургууль, Геологи
  • Сэдэв: “ Стратиграфийн судалгааны аргууд
 • Магистрын зэрэг
  • Элссэн он: 2002
  • Төгссөн он: 2003
  • Сургуулийн нэр: “Нидерланд улсын Гео-мэдээлэл, Шинжлэх Ухаан Дэлхийн Судалгаа Олон улсын институтэд  (ITC)
  • Сэдэв: “Шинэжинстийн дүүргийн агаар сансрын зургийн тайлалт
 • Докторын зэрэг
  • Эллсэн он: 2005
  • Төгссөн он: 2010
  • Сургуулийн нэр: Турк Улсын Станбулын Их сургууль
  • Сэдэв: “Ондайсайр ба  Сайншандын дүүргийн цэрдийн настай цэнгэг усны остракод ба биостратиграфи
Хэлний бэлтгэл:

 • 1997-1998 он. МУИС, Англи хэлний оройн курс
 • 2003-2004 он. Анкарагийн их сургууль, Турк хэлний бэлтгэл
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • 1997-1999 он, Геологич “Cascade Chemicals and Minerals” XXK
 • 1999-2002 он, Судалаач ШУТИС Палеонтологи-Стратиграфийн судалгааны төв
 • 1996-1997 он Геологич
 • 1996-1997 онд Нэмэгтийн талбайд явуулсан 1:200 000 масштабтай геологийн бүлэгчилсэн зураглалын ажилд оролцсон.
 • 1997-1998 он Геологич
  • Өмнөговь аймгийн Ноён, Баяндалай, Хүрмэн, Сэврэй, Номгон, Баян-Овоо сумдын нутагт 1996-1998 онд Зурамтайн ангийн явуулсан 1:200 000 масштабтай геологи-гидрогеологийн бүлэгчилсэн зураглалын ажлын хээрийн ажилд оролцсон.
 • 1999.06 2001 Геологич, судлаач ШУТИС, Геологи, Газрын Тосны Сургууль
  • Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, Баянцагаан сумдын нутагт явуулсан 1:50000 зураглал дахь эрлийн ажил. ГЗЕЭА-ын бэлтгэл болон хээрийн ажил, суурин боловсруулалтын оролцож, зураглал, эрлийн маршрут хийх, зүсэлт, шалган холбон маршрут хийх, маршрут хүлээн авах, баримт материалын зураг, шлихийн үр дүнгийн зураг боловсруулах, тайлан бичих ажлууд гүйцэтгэж байсан.
 • 2002-2003 он  Геологич, судлаач ШУТИС, Геологи, Газрын Тосны Сургууль
  • Таванхарын талбайд (ТХ50) 2002-2004 онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил. хээрийн ажилд оролцож, зураглалын маршрут хийх, зүсэлт, шалган холбон маршрут хийх, маршрут хүлээн авах ажлууд гүйцэтгэж байсан.
 • 2005-2009 он, МОНЗОЛ ХХК-д  Геологич
 • 2009- Одоо хүртэл ШУТИС, ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбарт ахлах багш
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

 • Сургах зүйн боловсрол эзэмшүүлэх (Багшлах эрхийн) сургалт 2010 Боловсролын хүрээлэн
 • Седиментологийн үндсэн зарчмууд 2000 Герман Монголын хамтын ажиллагааны “Металл бус ашигт малтмал илрүүлэх, судлах төсөл”
Гадаад хэлний мэдлэг:

Англи, Турк хэлтэй

Бүтээлийн жагсаалт:

 1. Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв буюу нэг сэдэвт бүтээл
д/дОвог нэрБүтээлийн сэдэвХамгаалсан онХамгаалсан улс
1Жалбаа Ундаръяа“Ондайсайр ба  Сайншандын дүүргийн цэрдийн настай цэнгэг усны остракод ба биостратиграфи”2010Бүгд Найрамдах Турк Улс
 1. Ном сурах бичиг, гарын авлага
д/дЗохиогчНом сурах бичиг, гарын авлагаТуурвисан он
1Ч.Минжин Г.Сэрсмаа Ж.Ундаръяа

 

“Монголын Ордовик Силур Стратиграфийн хураангуй тэдгээрийн тархалт” гарын авлага Англи хэл дээр 2001
С.Хишигсүрэн, Ж.Ундаръяа, А.ЧимэдцэрэнГеологийн хээрийн дадлагын гарын авлага2013
2Ariunchimeg Ya, Sersmaa G, J.Undariya,

 

IGCP 596 and 580 joint meeting UB, 5-18th August 2014 In Guide book.

 

2014
О. Гэрэл, Ж.Лхамсүрэн, Г. Ухнаа, Д. Лхагвадорж, Д. Чулуун,Д.Бат-Өлзий, Б. Мөнхцэнгэл, С. Хишигсүрэн, Г.  Сэрсмаа, С. Оюунгэрэл, С.Жаргалан Б.Батхишиг,  Б.Алтанзул, О. Мөнхцэцэг, Б.Энхжаргал , Ж.Ундаръяа, П. Нарантуяа,  Д.Алтанхуяг, Ө. Бүрэнжаргал, О. ЖавхланИнженерийн лавлах 13

 

2016
3С.Хишигсүрэн, Ж.Ундаръяа, А.ЧимэдцэрэнГеологийн хээрийн дадлагын гарын авлага2017
4С.Хишигсүрэн, Ж.Ундаръяа, А.ЧимэдцэрэнГеологийн хээрийн дадлагын гарын авлага2018
5Ж.УндаръяаГеологийн зурагт газарзүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалыг хэрэглэх2019
 1. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл
д/дЗохиогчЭрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлСэтгүүл, эмхэтгэлийн нэрОгноо
1Minjin Ch, Undarya J.

 

Description of the section of Tsagaan Del In Guide book. Part 2. p78-882001
2Ч.Минжин, Д.Чулуун, С.Дандар, Г.Сэрсмаа, Ж.Ундаръяа, О.Мөнхцэцэг, Ц.Мөнхсайхан, Г.Гандигара,И.Золжаргал, Ц.МөнгөншагайЦагаандэлгэрийн талбайн литостратиграфийн урьдчилсан ангилалМонголын геологийн боловсрол 2000 товхимол. х 94-99.2000
3Ч.Минжин, Г.Сэрсмаа, Ж.Ундаръяа,Цагаандэлгэрийн стратиграфийн ангилалГеологи.  УБ1998
4Ж.Ундаръяа

 

Монголын Стратиграфийг судлах аргачлалГеологи.  УБ1998
5Ч.Минжин Г.Сэрсмаа Ж.УндаръяаЦулхир Худгийн районГеологи УБ.1998
6Ч.Минжин, Ж.УндаръяаМезозойн үе давхраа Өндөр- Богд, Хэрээ- Шинэн дүүргийн Стратиграфийн ангилал.Геологи УБ.1998
7Ундаръяа Ж, Минжин Ч, Сэрсмаа Г.Монголын Өмнөд хилийн районы мезозойн хурдасны стратиграфийн ангилал.Проф.Я.Болдын 60 насны ойд “Геологи ба байгаль орчин’ Эрдэм шинжилгээний бага хурал .товхимол. х.18-21.2000
8J.Undariya, Y. Khand, Izver Ozkar ONGENOxygen and carbon isotope in ostracode shells from the Cretaceous of Sainshand and Ondaisair region, Mongoliajournal of paleontology 25p 123-1482009
9Undariya JalbaaContinental lower Cretaceous ostracods and biostratigraphy of the Ondaisair and Sainshand regions, Southern Mongolia,Micropaleontology2010x
10Matthew J. Heumann, Undariya JalbaaPaleographic reconstruction of a late Paleozoic arc collision zone,    Southern Mongolia,journal of Structural Geology2011
11J.Undariya, Y. Khand, Izver Ozkar ONGEN

 

Oxygen and carbon isotope in ostracode shells from the Cretaceous of Sainshand area, Mongolia,Mongolian Geoscientist2011
12J.Undariya,  Khand YONDON, Izver Ozkar ONGENNew ostracod species from the non-marine cretaceous of Sainshand region, MongoliaГеологи.  No 242012
13J.Undariya, Khand YONDON, Izver Ozkar ONGEN

 

New ostracod species, oxygen and carbon isotope in ostracode shells from the non-marine Cretaceous of Sainshand and Ondaisair region, MongoliaГеологи.  No 232012
14Ж.Ундаръяа,Г.Сэрсмаа

 

Доод цэрдийн цэнгэг усны остракодын шинэ олдворт газар, Өмнөговь аймгийн Баян-уулын талбайХайгуулчин 462012
15J.Undariya, Khand YONDON, Izver Ozkar ONGENThe non marine Early Cretaceous Rhinocypris izverae n. sp. in Ondaisair area, MongoliaГеологи.  No 272013
16Хишигсүрэн С. Ж.УндаръяаГеологийн мэргэжилтэн бэлтгэхэд “Геологийн үндэс” хичээл, “Геологийн хээрийн дадлага”-ын үүрэг.Геологи.  No272013
17Undariya JALBAA, Sersmaa GONCHIGDORJRemote lithofacies mapping of the Shine Jinst areaJournal of Geology  No 302014
18Munkh J, Undariya J.Landsat 8 data interpretation of the Khunguit area,Proceeding The 6th Conference of Mongolia of MUSTAK-20152015
19Undariya JALBAA, Khand YONDON, Izver Ozkar ONGENContinental Lower Cretaceous ostracods from the Ondaisair region in Southern MongoliaThe international symposium the 100th anniversary of Istanbul University2015
20Undariya JALBAA, Khand YONDON, Sersmaa GONCHIGDORJNew location of continental Upper Cretaceous ostracodsJournal of Geology  No 32.2016
21Ё. Ханд,

Ж. Ундаръяа

Монгол орны цэрдийн остракодын cypridea бүлгийн хөгжлийн асуудалдMongolia Mineral Exploration ROUNDUP 20172017

 

22Ж. Ундаръяа

 

Неогений остракодын шинэ олдворт газар (Говь-Алтай, Ихбэрх толгой)Геологи.  No332017

 

23Э. Мягмарцэнд, Ж. УндаръяаБаянхонгор, Балин толгой орчмын геологийн тогтоц, остракодын судалгааMongolia Mineral Exploration ROUNDUP 20182018
24Ж.Ундаръяа,Г.СэрсмааШинэ олдворт газруудын остракодын судалгааны үр дүнХайгуулчин 602019
25Ж.Ундаръяа, Х. ЦээдуламAster8 Landsat8 хиймэл дагуулын мэдээллийг геологийн зураглад хэрэглэх ньГеологи.  No342019
26Ж.Ундаръяа, Я.АриунчимэгМонголын Стратиграфийн комисс-20 жилдХайгуулчин 612019
27Luvsantseden Uranbileg, Jalbaa UndaryaPreliminary results of biostratigraphic  studies of Lower Cretaceous sediments in the Ergel-Khaliv area, SE MongoliaMongolian Geoscientist

№50

2020
28П. Хүрэл-Эрдэнэ, Ж.УндаръяаӨмнөд Монгол Бага дархан цаазтай газрын цэрдийн хурдасны нас, микропалеонтологийн судалгааМонгол улсад үндэсний геологийн алба үүсч хөгжсөний 81 жилийн ой, геологийн үндэсний мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 60 жилийн ойн хуралд ханын илтгэл2020
Хэвлэлтэнд
1Төслийн ахлагч Б. Энхбаяр, Ж.Ундаръяа“Геомэдээлэл-2019” төслийн Стратиграфийн сан  дэд төсөлд мезозойн бүлэг хариуцагч2019-2021
Гишүүнчлэл:
 • Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи, Бага чуулганы гишүүн

Я.Ариунчимэг (Sc.D)

Силур, Карбон, Перм

Р.Болд-Эрдэнэ

Нарийн бичгийн дарга