2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Л.Насантогтох

Нярав

Нэр: Л.Насантогтох

Албан тушаал: Нярав

Албан тушаалын нэр: ҮГА-ны нярав

Цахилгаан шуудан: l.nasantogtokh@ngs.gov.mn

Оффис: 317

Ажлын утас:

Info

Т.Цэрэндулам

Улсын төсвийн санхүүжилт, гүйцэтгэл хариуцсан ажилтан

Х.Ариунбаяр

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Э.Мягмарсайхан

Ахлах нягтлан бодогч

Б.Мөнхтуяа

Дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ, хариуцсан мэргэжилтэн

С.Шинэ-Од

Хэлтсийн дарга