2024-02-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Н.Буянхишиг

Геомэдээллийн сангийн баяжуулалт хариуцсан ажилтан

Нэр: Н.Буянхишиг

Албан тушаал: Мэргэжилтэн

Албан тушаалын нэр: Геомэдээллийн сангийн баяжуулалт хариуцсан ажилтан

Цахилгаан шуудан:n.buyankhishig@ngs.gov.mn

Оффис: 315

Ажлын утас:

Info

Ч.Тэмүүжин

Мэдээллийн системийн инженер

Б.Сайнжаргал

Геофизик, газрын тосны сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Ч.Төржаргал

Гидрогеологи-геоэкологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт харицсан ажилтан

А.Амаржаргал

Ашигт малтмалын сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ахлах ажилтан