2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

О.Гэрэл (Sc.D)

Магмын чулуулаг

Нэр: О.Гэрэл

Албан тушаал: ШУТИС, Геологи уул уурхайн сургуулийн

Геологийн шинжлэх ухааны төвийн захирал, Зөвлөх геолоигч

Эрдмийн цол: Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)

Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын зөвлөх

Хариуцсан чиглэл: Магмын чулуулаг

Цахилгаан шуудан:  gerel@must.edu.mn

Оффис: ШУТИС, Бага Тойруу 34, Төв байр, ГУУС

Ажлын утас: 976-11-326425

БОЛОВСРОЛ:

 • Чех улсын  Прага хотын Карлын их сургуулийг геологич-петрографч мэргэжлээр 1964.6.25 төгссөн.
 • Геологи, геохимиийн чиглэлээр Карлын их сургуулийн Байгалийн ухааны доктор  (RNDR) 1980.10.15 онд зэрэг хамгаалсан.
 • Оросын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Дэлхийн царцдасын хүрээлэнд
 • петрографи-вулканологийн чиглэлээр докторын (PhD) зэрэг 1978.10.26 хамгаалсан.
  • Сэдэв: Дорнод Монголын болор агуулсан пегматит бүхий боржингийн петрологи ба геохими
 • Оросын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Геохимийн хүрээлэнд геохимийн чиглэлээр шинжлэх ухааны докторын  зэрэг (ScD) 1990. 12, 10 хамгаалсан.
  • Сэдэв:Монгол орны мезозойн шүлтлэгдүү магматизмын петрологи, геохими ба хүдэржилт
 • Англи хэлний орой курс төгссөн 1971-1973
 • Англи хэлний дунд ба дээд курс 1993-1995
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • 1964-1965  – Геологийн удирдах газрын төв лабораторт инженер
 • 1965.5.1 -1973 – МУИС, Геологи-минералогийн тэнхимйн багш, ахлах багш
 • 1978-2009 – ТИС, ШУТИС геологи-минералогийн тэнхимийн эрхлэгч, тэргүүлэх профессор
 • 2009-2015   ШУТИС, петрологи, геохимийн багын профессор
 • 2015 – Геологи-гидрогеологийн тэнхимйн зөвлөх профессор
 • 2000 оноос геологийн шинжлэх ухааны төвийн захирал (хавсарсан)
 • 1994 оны 4-8 сард Германы Мюнстер хотын Вестфалийн их сургууль, Берлины Чөлөөт их сургуульд уригдсан профессор
 • 1998 оны  9-12 сард Японы Тохоку их сургуулийн Зүүн хойд Азийн судлалын төвийн уригдсан профессор
 • 1997 – 2007 (хавсарсан) Крэйтон Гоулд (Канад)- захирал
 • Гадаадын уул уурхайн ба геологийн компаниудын зөвлөх 1990 -2013                 
Гадаад хэл

Орос, Англи, Чех чөлөөтэй эзэмшсэн

Удирдсан төслүүд:

Олон улсын:

 • Баруун Өмнөд Монголын субдукцийн бүсийн геохимийн геодинамик (2017-2018) Монгол-Оросын хамтарсан төсөл.
 • Crustal growth and construction of continental crust exemplified by Central Asian Orogenic belt. Czech Geological Survey (2012-2015)
 • The role of the Paleozoic accretionary and collisional orogens in the forming of the continental crust. Czech Geological Survey (2012-2015)
 • Assessment of environmental dangers caused by mercury contamination during mining of mineral deposits in the river Selenge catchment Check Republic International Aid project (2006-2008)
 • Metallogeny of Altaids: terrane reconstructions leading to new target regions: Module 1- Mongolia, CERCAMS, NHM, London (2006-2008)
 • Correlation of geochemical parameters of igneous rocks with lithosphere structure along the Central Mongolian transect – РФФИ (2006-2008)
 • Rare metallic granitoid magmatism of Central Asian Fold belt: evolution stages, source, fluid-magmatic differentiation and ore concentration – РФФИ 2008-2010)
 • Replicating Mining Remediation Strategies. CIDA project (2012-2013)
 • Education for Environmental Transition: The Impact of Mining in Mongolia. CIDA project. (2004-2010)
 • Granitic magmatism, continental crust evolution and Metallogeny of Mongolia: GIS-based synthesis on a modern geodymanic background. Ivanhoe Ltd. (2002-2004)
 • Teacher training in Geology and Mining program of MTU. TACIS-TEMPUS Compact project (1999-2001)
 • Educational reforms in Geological and Mining Programs. TACIS Pre-JEP (1997-1998)
 • East Asian Activated Zones. IGCP 361 (1993-1997)

Бусад:

 • Вулканик чулуулгийн мэдээллийн сан. Геологийн мэдээллийн төв. (2008-2010)
 • Интрузив чулуулгийн мэдээллийн сан. Геологийн мэдээллийн төв. (2005-2008)
 • Эрдэнэтийн Cu-Mo порфирын ордын минералогийн зураглал. Эрдэнэтийн ГОК (2004-0005)
 • Монгол орны идэхжлийн бүс. ЭШСан (1993-1997)
 • Улаанбаатар хотын цацраг идэвхийн судалгаа. Геологийн алба (1992-1993)
 • Металл бүс ашигт малтмалын судалгаа: кварц, шаварлаг эрдэс. Геологийн алба (1993-1996)
 • Дорнод Монголын геологи ба ашигт малтмал. Хэрлэнгийн олон улсын геологийн экспедицийн төслүүд (1980-1985; 1985-1990)
 • Говь Угтаал дүүргийн геохими хүдэржилт. Чойрын экспедици  (1989-1991)
 • Орхон-Сэлэнгийн гранитоидын петрологи ба петрохими. Оросын геологийн экспедици. (1987-1990)

Оролцсон олон улсын төслүүд: 

 • IGCP 662 “Orogenic architecture and crustal growth from accretion to collision IGCP 662 (2018-2022)
 • Global Mineral Resource Assessment Project (GMRAP) US Geological Survey. (2004-2008)
 • Mineral Resources, Metallogenesis, and Tectonics of NE Asia. US Geological Survey.  (2001-2003)
 • Major Mineral Deposits, Metallogenesis and Tectonics of eastern and southern Siberia, Mongolia, Northeastern China, South Korea and Japan. US Geological Survey. (1997-2001)
 • Continental Growth in the Phanerozoic. IGCP 420. (1997- 2000)
 • Correlation, Anatomy and Magmatic-Hydrothermal Evolution of ore-bearing felsic igneous systems in Eurasia. IGCP 373. (1997-2000)
 • Global geochemical database. IGCP 360.  (1993-1997)

Оролцсон төслүүд: зөвлөх

 • Монгол орны субдукцийн бүсийн магматизм, геодинамик, ашигт малтмалын төлөв (2016-2018)
 • Нуурын бүсийн палеозойн магматизм, геодинамик хөгжил, ашигт малтмал (2019-2020).
 • Дүүргийн геотектоник ба стратиграфи, насны судалгаа төсөл  (2020)
Хэвлүүлсэн бүтээл

Ном

Гэрэл О. Монгол орны магматизм хүдэржилт 2004. Манай эрдэмтэд 9, ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар, Улаанбаатар. 427 х.

Гэрэл О. Монгол орны магматизм, хүдэржилтийн судалгаа. 2016. Манай эрдэмтэд 9-1, ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар. Улаанбаатар. 596 х.

Geodynamics and Metallogeny of Mongolia with a special Emphasis on Copper and Gold Deposits. Seltmann, R., Gerel, O, & Kirwin, D (Eds). IAGOD Guidebook series11, London

Metallogenesis and Tectonics of Notrheast Asia. 2010, USGS Professional Paper 1965 (ed. W. Nokleberg)

Mineral Resources of Mongolia 2021 (eds. O. Gerel, F. Pirajno, B. Batkhishig, J. Dostal. Springer, 461 p.

Gerel O. Geology and Metallogeny of Mongolia, p.1-21

Gerel et al. Copper deposits, p.25-73

Gerel O. Rare Metals: Tin, Tungsten, Molybdenum, Lithium, Tantalum, and Niobium Deposits, p.129-184

Gerel et al. Rare Earth Mineral Deposits, p. 185-210

Altanzul B. & Gerel O.Platinum Group Elements Mineralization, p. 281-315

Монголын геологи ба ашигт малтмал. Интрүзив чулуулаг 2010 (Ред О.Гэрэл). Улаанбаатар. “Соёмбо принтинг” хэвл. газар. Боть III. 438 х.

Гэрэл О. Монгол орны интрузив чулуулаг. х 15-40

Гэрэл О. Мезозойн интрузив чулуулаг х. 286-371

Гэрэл О. Интрузив чулуулгийн гарал үүсэл. х. 420-426

Монголын геологи ба ашигт малтмал. Интрүзив чулуулаг 2-р хэвлэл. 2012. (Ред. О. Гэрэл). Улаанбаатар. “Соёмбо принтинг” хэвл. газар. Боть III. 445 х.

Gerel O. Зэсийн ордууд.  Монголын геологи ба ашигт малтмал. Боть VI. 2012. Металл ашигт малтмал. Улаанбаатар. Соёмбо принтинг” хэвл. газар. Боть VI. х. 47-80

Монголын эмэгтэйчүүд геологийн шинжлэх ухаанд (Ред.О.Гэрэл, Б.Мөнхцэнгэл) 2009. “Мөнхийн Үсэг Групп” Улаанбаатар, 293 х.

Гэрэл О., Мөнхцэнгэл Б. Монголын геологийн гадаад харилцаанд эмэгтэйчүүдийн оролцоо. Монголын эмэгтэйчүүд геологийн шинжлэх ухаанд. “Мөнхийн Үсэг Групп” Улаанбаатар, х. 11-18.

Гэрэл О. Хагас зуун жил геологийн шинжлэх ухаанд. Монголын эмэгтэйчүүд геологийн шинжлэх ухаанд. “Мөнхийн Үсэг Групп” Улаанбаатар, 31-48.

Инженерийн лавлах  (ред. О. Гэрэл, Б. Алтанзул, Б. Мөнхцэнгэл, В. Батхишиг). 2016, 2017.

Инженерийн лавлах 13. Геологи, ашигт малтмалын эрэл хайгуул (ред. О. Гэрэл, Б. Алтанзул) 2019

Сурах бичиг, гарын авлага: 3

2015-2021 онд хэвлүүлсэн бүтээлэс:

Мажигсүрэн Ё., О. Гэрэл. (2015). Шаварын царамын  ордын гранат, түүний хэрэглээ. Хайгуулчин  53. х.187-194

Гэрэл О., Мөнхцэнгэл Б. Геологийн боловсрол. Геологи №28, 2015, х.222-23

Гэрэл О., А. Готовсүрэн, Г. Ухнаа, Х. Шауэт.(2015)  Головин и его роль в развитии прикладной геохимии в Монгoлии.Геохимическое картирование, поиски и геоэкология. Москва 2015, с.14-23.

Dostal J., Gerel O., Amar-Amgalan S. 2015, Geochemistry of the Jurassic Dashbalabr alkaline granitoid pluton, Central Mongolia. Mongolian Geoscientist, Volume 42, pp. 12-26

Ochir Gerel, Jaroslav Dostal. (2015). Alkaline granites in the North Gobi rift: Implications for the evolution of Mesozoic granitoid magmatism in the Central Asian Orogenic Belt. Геология и минерагения Центральной Азии. Материалы XIX Межд. научн.-теор. конф. С. 172-175

Рапацкая Л.А., Верхозин И.И., Б. Чинзориг, О. Гэрэл, Хао Дунхэн. (2015.) К 40-летнему юбилею Керуленской международной геологической экспедиции. Геология и минерагения Центральной Азии. Материалы XIX Межд. научн.-теор. конф.  16-19 с.

Gerel O.  B. Munkhtsengel, J. Dostal. (2015) Early Mesozoic alkaline granitoid magmatism in Mongolia: evdence of plume activity in the Mongol-Transbaikal province. In: Large Igneous Provinces, Mantle Plumes and Metallogeny in the Earth’s history. Abstract volume, September 1-8, 2015. P. 33-35.

Antipin V.S., О. Gerel, А.B. Perepelov, D. Odgerel. Late Paleozoic and Early Mesozoic rare-metal granites of large igenous provinces of baikal region and Mongolia: comparative geochemistry and magma sources. In: Large Igneous Provinces, Mantle Plumes and Metallogeny in the Earth’s history. Abstract volume, September 1-8, 2015. P. 9-11

Ochir Gerel and Baatar Munkhtsengel. Ophiolites in Mongolia: an overwiew. Acta Geologica Sinica.  IGCP Workshop on: Ophiolites and realted hugh-pressure rocks in Qilian Mountains. Vol. 89, Supp. 2. 2015. P.72

Dostal J., J.V. Owen, J.G. Shellnutt, J.D. Keppie, O. Gerel, R. Corney. (2015)

Petrogenesis of the Triassic Bayan-Ulan alkaline granitic pluton in the North Gobi rift of central Mongolia: Implications for the evolution of Early Mesozoic granitoid magmatism in the Central Asian Orogenic Belt. Journal of Asian Earth Sciences 109 (2015) 50–62.

Schulmann K., Gerel O., Xiao V.J. Foreword to the special volume “Magmatic evolution of Mongolian part of the Central Asian Orogenic Belt and its geodynamic significance” Journal of Geosciences 61(2016) p.1-4.

Jaroslav Dostal and Gerel Ochir.  (2016) Geochronology and implication of oxygen isotopic data for ongonites form Ongon Khairkhan, Mongolia. GIMAR 2016., No. 446(14), p.60-64

Gerel O., Batkhishig. B., Munkhtsengel B., Chimidtseren A. (2016). Porphyry Deposits Associated with Adakitic (High Sr/Y) Magma in Subduction Zones, Mongolia (Gold2016:abs:981)

Gerel O., Munkhtsengel B., Batkhishig B. Granites in the Khentei Batholith, Northern Mongolia, and related mineralization. Paper Number 2992

Гэрэл О. Монгол орны фанерозойн магматизм. Геологи, 32, 2016 16-39 х.

Gerel O., Dostal J. (2017). Evolution of Early Mesozoic granitoid magmatism in the Mongolian part of the Central Asian Orogenic Belt: Evidence from the North Gobi rift zone (north-central Mongolia) Mongolian Geoscientist.

Majigusuren Yo., O. Gerel, K. Naemura. (2017). Garnet and pyroxene megacrysts in Cenozoic alkali basalts from Shavaryn tsaram and Togo uul areas, Hangay dome, Central Mongolia. Mongolian Geoscientist 45

Рихванов Л.П.,Г.Оюунболор, О.Гэрэл,  Д.Батулзий, С.Оюунбат. Pесурсная база стратегического сырья Mонголии. 2017. Mongolian Geosientist 45

Gerel O. Majigsuren Yo. (2017) Environmetal and geoethical problems in mining area. Mongolian Geoscientist 45.

Gerel O., Chuluun D., Munkhtsengel B., Rapaskaya L.A., Gan-Ochir J. (2017). Kherlen International Geological Expedition: the First Long-term Innovation Project 2017. Mongolian Geoscientist. 45

Ariuntsetseg G., Chimedtseren A, Munkhtsengel B., Gerel O. (2017). Petrography, geochemistry and geochronology of Delgerkhaan area, Central Mongolia        Mongolian Geoscientist 45

Эрдэнэчимэг Д.,  Гэрэл О., Энхбаяр Б. (2017). Монгол Алтай атираат мегабүсийн гранитидын насны асуудалд: Ховд ба Алтайн бүрдлүүдийн жишээн дээр. Хайгуулчин 2017, № 57, 74-79 х.

Оюунбат С., О. Гэрэл. (2017). Баруун Монголын Нуурын бүсийн Улаан Дэл Zr-Nb-ГХЭ илрэлийн геологи ба хүдэржилтийн онцлог. Хайгуулчин 2017, № 57, 136-142.

Гэрэл О., Ж. Лхамсүрэн. (2016) Төв Азийн геологийн судалгаанд манай эрдэмтдийн оруулсан хувь нэмэр, цаашдын чиг хандлага. Инженерийн боловсрол-55. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.  28-39

Гэрэл О., В. Мөнхцэнгэл. (2017). Геохимийн шинжилгээний үр дүн боловсруулах. Инженерийн лавлах. 510-574.  4 х. х

48 х.х 750 х. 10 хүн

Gornova M.A., Enkhbat D., Belyaev V.A., Gerel O., Javkhlan O.(2017) Petrography and mineralogy of retrograde metaperidotites from Alag khadny accretionary wedge (sw mongolia): fluid modification in suprasubduction zone. Geodynamics and Tectonophysics 8(3), 465-469. doi 10. 5800/GT 2017-8-3-0263

Ochir Gerel. Geochemical type of granitoids, ore mineralization and origin of silicic magma. (2017) In. Современные направления развития геохимии. 18-23 сент. 2017, Иркутск, с. 100-101

Gerel O., B. Batkhishig, B, Munkhtsengel. Late Paleozoic and Mesozoic granitoids of Noth Gobi rift, Central Mongolia. Intern. Conf. on mineral resources and analytical techniques. 23 November, 2017. Ulaanbaatar. P. 18-20

Гэрэл О., Батхишиг Б., Мөнхцэнгэл Б., Жавхлан О. (2017). Мандалговь бүрдлийн гранитоидын геохими, геохронологи. Монголын Геосудлаач 46, 26-35

Гэрэл О.,  Төмөртогоо О., Ариунбилэг С., Бат-Өлзий Б.(2017) ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын геохимийн хүрэлээн үүсгэн байгуулагдсаны 60 жилийн ой, академич л.в. таусоны 100 жилийн ойд зориулагдсан “Геохимийн хөгжлийн  орчин үеийн чиглэлүүд” эрдэм шинжилгээний хурлын мэдээлэл. Монголын Геосудлаач 46, 137-139

Жаргалан С., Гэрэл О. (2017) Проф., доктор (PhD) гэндэн овогтой Ухнаагийн эрдэм шинжилгээ, сурган хүмүүжлэх үйл ажиллагаа Хайгуулчин, 58. 16-20

Энх-Амгалан Ч., Гэрэл О., Б.Мөнхцэнгэл, Ё.Мажигсүрэн (2017). Өмнөд Монголын рифтийн бүсийн ГХЭ-ийн ордуудын хээрийн аялал. Хайгуулчин 58. 148-133.

Гэрэл О. (2017). Монгол орны магмын чулуулгийн мэдээлийн сан. Эрэлтийн эрмийн сан хөмрөг. 313-314

Gerel О. (2018).Goescience education in Mongolia. Earth Science for Society. El Jadida, Marrakesh, Morocco, 23-24 March, 2018

 1. Gerel, B. Munkhtsengel, B. Batkhishig, B. Undarmaa, G. Ariuntsetseg & A. Chimedtseren. (2018) Geochemistry and Geochronology of Igneous Rocks in the Erdenet Cu-Mo Porphyry Deposit Area, North Mongolia. Goldschmidt 2018.
 1. Gerel, B. Munkhtsengel, A.Chhimedtseren, B. Batkhishig, B. Altanzul, B. Soyolmaa (2019). The Orkhon-Selenge volcanic-plutonic belt of the Mongol-Okhotsk Orogen: Petrology and new geochronological data 20-23
 1. Gerel, N. Tungalag (2019). Geology and metallogeny of critical metals in Mongolia: an overview Khaigulchin 61, pp. 36-39

Жаргалан С. Гэрэл О., Жаргал Л. (2019). Монгол орны геологийн боловсрол: түүхэн замнал, өнөөгийн байдахл ба ирээдүй. Хайгуулчин 61, х. 20-25

Gerel O.,. B. Munkhtsengel 2019 Late Paleozoic-Early Mesozoic magmatism and geochemical evolution of the Mongol-Okhotsk Belt. The 21 Kherlen International Conference Proceeding, Shjijiang p. 28 (2019-10-25-26)

Gerel O., Wamg Tao, K. Schulmann (2019). Conference report IGCP 662 Second Workshop “Orogenic architecture and crustal growth from accretion to collision” and Field excursion “ Gobi Altai accretionary orogen”, Mongolian Geoscientst  49, pp. 58-62

Б. Мөнхцэнэл, О. Гэрэл, О. Төмөртогоо, Б. Батхишиг, А. Чимэдцэрэн, Б. Алтанзул, О. Жавхлан, Б. Ундармаа, Б. Соёлмаа (2019). Субдукцийн бүсийн геологи, магматизм, хүдэржилтйн судалгаа, хэтийн төлөв төслийн (2016-2018) үр дүн. Хайгуулчин 61, х. 100-102

Одгэрэл Д., Гэрэл О., Батсүх Н. (2019). Монгол орны мезозойн гранитоид магматизмын 1:1 000 000 масштабын зураг. Хайгуулчин 61, х. 68-71

 1. Hanžl, O. Lexa and K. Schulmann, C. Aguilar Gil, A. Broussolle, P. Budil, D. Buriánek, A. Chimedtseren, O. Gerel, V. Janoušek, O. Javkhlan, Y. Jiang,
 2. Lehmann, Ts. Narantsetseg, D. Otgonbaatar, V. Peˇrestý, D. Sanchir, I. Soejono, P. Štípská, T. Sukhbaatar (2019). Field Guide Gobi-Altai Accretionary Orogeny, MUST Printing, Ulaanbaatar, 81 p.

Perepelov A.B., Antipin V.S., Gerel O., Odgerel D., Tsypukova S.S., Bat-Ulzii D., Scherbakov Yu.D., Kousch L.V., Enhbat D.-E., Zoolbo T., Puzankov M.Yu T. (2019). he main results of joint petrological and geochemical studies of the granite and volcanic complexes of Mongolia over the past decade (Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Institute of Geology and Mineral Resources MAS, Mongolian University of Science and Technology). Khaigulchin 61, 30-33

Гэрэл О. (2019). Доктор дэд профессор Амгалангийн Баясгалан – эрдэмтэн, багш, менежер. Геологи 34, х. 11-16

Гэрэл О. Мөнхцэнгэл Б.” Аккрецаас коллизи хүртэлх орогены тогтоц ба царцдасын хөгжил” IGCP 662 төслөөр зохион байгуулсан” Говь-Алтайн аккрецийн ороген” сэдэвт хоёрдугаар хурал ба хээрийн экскурсийн талаар мэдээлэл. Хайгуулчин 2019, 61, х. 231-234

Dostal J., M. Svojka, Gerel O., Early Jurassic Rare Metal Granitic Pluton of the Central Asian Orogenic Belt in North-Central Mongolia: Tungsten Mineralization, Geochronology, Petrogenesis and Tectonic Implications.  Front. Earth Sci., 07 August 2020 |https://doi.org/10.3389/feart.2020.00242

Gerel O. 2020. Origin of late Permian through late Jurassic magmatism of the Mongol-Okhotsk Belt. GeoEarth. Abstract

Gerel O., B. Munkhtsengel, B. Batkhishig, A. Chimedtseren and A. Nomuulin 2020. Subduction Zones Geodynamics and Geochemistry of Porphyry Systems in Mongolia. Conference Proceedings, GeoBaikal Oct 2020, Volume 2020, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202052001

О. Гэрэл (ред). Онолын геохими (2020) Орчуулсан Ц. Оюунчимэг.

Мэргэжлийн байгууллагуудад гишүүнчлэл:

 • IAGETH-International Assocaition for Geoethics
  • 2012 -2017 Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
  • 2017 оноос удирдах зөвлөлийн гишүүн
 • Geoscience Education, Training & Technology Transfer (COGE)
  • 2010 оноос Удирдах зөвлөлийн гишүүн
 • IUGS –International Union of Geological Sciences
  • 2008-2012 Дэд ерөнхийлогч                       
 • IGCP Scientific Board
  • 2008-2012  Дэлхийн нөөц баялгийн ажлын бүлгийн гишүүн
  • 2004-2008 Геофизик, тектоник ба структур геологийн ажлын бүлгийн дарга
 • International Association of the Genesis of Ore Deposits (IAGOD)
  • 1992-2004 – “Тектоник-магмын идэвхжил” ажлын бүлгийн удирдах зөвлөлд
  • 2004-2008 –дэд ерөнхийлогч
  • 2008 оноос –хүндэт гишүүн
  • 1993-2014 IAGOD –ын Монголын бүлгийн дарга
 •  Монголын геологийн холбоо
  • 1996-2012 Удирдах зөвлөлийн гишүүн
  • 2014  оноос хүндэт гишүүн
 • Монголын стратиграфийн комисс
  • 2000-2017     
 • Сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гадаад гишүүн:
  • Resource Geology (Japan)-2019 он хүртэл                       
  • Journal of Geosciences (Чех улс)
  • Global Tectonics & Metallogeny (Хятад улс)
  • Minerals – шүүмжлэгч
  • Науки о Земле и недропользование (ОХУ)
  • Mongolian Geoscientist
Шагнал:

 • 1991 онд “Тэргүүний геологич”,
 • 1996 онд “Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан” цол,
 • 2001 онд Хөдөлмөрийн  гавъяаны улаан тугийн одон,
 • 2018 онд Цагаан сүлд одон,
 • 2019 онд Геологийн  80 жилийн ойн медаль,
 • 2001 онд ОХУ- ын Байгалийн ШУА-ийн В.И. Вернадскийн нэрэмжит мөнгөн медаль,
 • 2002 онд мөн улсын  ШУА-ийн академич В.И. Смирновын нэрэмжит Фондын алтан медаль, дипломоор тус тус шагнагджээ.

Ж.Бямба (Sc.D)

Тектоник

Д.Доржнамжаа (Sc.D)

Метаморф чулуулаг

Р.Барсболд (Sc.D)

Палеонтологи

Д.Оролмаа (Ph.D)

Вулканоген чулуулаг