2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

О.Жавхлан (Ph.D)

Метаморф чулуулаг

Нэр: О.Жавхлан

Албан тушаал:

Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын гишүүн

Хариуцсан чиглэл: Метаморф чулуулаг

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас:

Боловсрол:


2007 онд ШУТИС-д геологи мэргэжлээр бакалавр, 2008 онд тус сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан.

2011 онд Япон улсын Шиманегийн их сургуульд геологийн ухааны магистр, 2014 онд мөн тус сургуульд геологийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.

Ажилласан туршлага:


2014 оноос одоог хүртэл ШУТИС-ийн Геологи уул уурхайн сургуульд ахлах багшаар ажиллаж байна.

2009 оны 2-9 сард ШУТИС-ын харъяа Геологийн судалгааны төвд судлаач

2008-2009 онд Ашигт Малтмал Газрын Тосны Хэрэг Эрхлэх Газарын Геологийн газарт (хуучнаар) зураглал хариуцсан мэргэжилтэн

2007 оны 8-10 сард Герман улсын Заксон мужийн Геологийн албанд дадлагажигч оюутан

2007 оны 6-8 сард Чехийн Геомин компанийн Төв, Сэлэнгэ аймгийн Бороо голд хийсэн мөнгөн усны бохирдлын үнэлгээний судалгааны төсөлд судлаач

2006 оны 8-9 сард Харвардын их сургуулиас хэрэгжүүлсэн Хөвсгөлийн шохойн чулууны изотопын геохимийн судалгааны төсөлд судлаач оюутан

2006 оны 6-7 сард ШУТИС-Америкийн коллежийн оюутнуудын хамтарсан Эгийн давааны судалгааны төсөлд судлаач оюутан

2006 оны 5-6 сард Монгол-Хятад-ОХУ-ыг хамарсан боржин чулуулгийн геохимийн судалгааны төсөлд судлаач оюутан

2005 оны 5-9 сард Чехийн Геологийн Албанаас Говь-Алтай аймагт хэрэгжүүлсэн “Замтын Нуруу-50” нэртэй 1:50000-ны геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажилд дадлагажигч оюутан

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв буюу нэг сэдэвт бүтээл


Metamorphism of eclogites and associated metamorphic rocks in the Chandman district, Lake Zone, SW Mongolia. Геологийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертаци: /№96, электрон хувилбартай/ Э/Ш-ний удирдагч Доктор (Ph.D), профессор Akira Takasu, 2014.09.26. Япон, Хуудас-142х

Ном сурах бичиг, гарын авлага


Mineral Resources of Mongolia: Silver deposits.-Modern Approaches in Solid Earth Sciences-19, Springer, Editors. Gerel, O., Pirajno, F., Batkhishig, B., Dostal, J.: 2021.-453. Doi: 10.1007/978-981-15-5943-3

Инженерийн лавлах 13: Цуврал ном.- УБ: ШУТИС-ийн хэвлэл, Ред. Б.Алтанзул, Б.Мөнхцэнгэл, Б.Батхишиг: 2016.-750х.-ISBN-978-99978-0-020-6

Монголын геологи ба ашигт малтмал III боть: Кайнозойн эффузив чулуулаг.-УБ: Соёмбо принтинг, Ред. О.Гэрэл: 2011.-438х.-ISBN-978-99929-4-653-9

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл


 1. Genesis and evolution of Tertiary lavas of the central Hangay Mountains, Mongolia /J.Tielke, Kastl, O.Javkhlan // 20th Annual Keck Symposium, Cleveland.-USA., 2007. – pp. 14-25
 2. Metamorphic pressure-temperature evolution of garnet-chloritoid schists from the Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, A.Takasu, D.Batulzii, M.F.Kabir // Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, Sendai.-, 2013.- pp. 255-266
 3. K-Ar ages of amphibole-rich metamorphosed veins in eclogite bodies from the Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, A.Takasu, M.F.Kabir, D.Batulzii // Earth Science (Chikyu Kagaku), Tokyo.-Japan.,- pp. 89-96
 4. Metamorphism of eclogites and associated metamorphic rocks in the Chandman district, Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, A.Takasu, D.Batulzii, M.F.Kabir // Mongolian geoscientist.- 2015.
 5. Whole rock compositions of eclogites and associated ophiolitic rocks in the Chandman district, Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, A.Takasu, D.Batulzii // MUSTAK-2015 international conference.- 2015.
 6. Нуурын бүсийн Чандмань дүүрэгт орших эклогиттой холбоотой ортогнейссүүдийн петрографи, геохронологийн судалгаа / О.Жавхлан, А.Такасу, Д.Бат-Өлзий, М.Ф.Кабир // Монголын Геосудлаач.- УБ.- 2016.
 7. Geochemical characteristics of metatuffs and metabasalts of ophiolite complex of Khantaishir formation, Lake zone, SWMongolia / O.Javkhlan, A.Takasu, D.Batulzii, Etc.al // Mongolian Geoscientist.- 2017.
 8. Metamorphism of lenses eclogite-2 in Maykhantsakhir Formation, Chandman district, Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, A.Takasu, D.Batulzii, M.F.Kabir // Mongolian Geoscientist.- 2017.
 9. Эртний шургалтын бүсд хуримтлагдсан гялтгануурт занарын геохимийн онцлог, метаморфизм / О.Жавхлан, Наемура О, Д.Энхцацрал // Эрдмийн чуулган-2017 хурлын сэтгүүл.- УБ., 2017.
 10. Майханцахир формацын метаморф чулуулгийн петрографи, петрохими / Д.Энхцацрал, О.Жавхлан, К.Наемура // Монголын Геосудлаач.- УБ., 2018.
 11. Multiple Metamorphic Events Recorded within Eclogites of the Chandman District, SW Mongolia /Terbishiinkhen O. Javkhlan, Akira Takasu, Md Fazle Kabir, Dash Batulzii// Minerals 9(8):495, 2019. DOI:10.3390/min9080495
 12. Geochronology and tectonic implications of the Urgamal eclogite, Western Mongolia / Naemura, K., Erdenejargal, C., Javkhlan, T. O., Kato, T., & Hirajima, T. // Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 115: 357-364, 2020. doi:10.2465/jmps.191126

Эрдэм шинжилгээний илтгэл


 1. Genesis and evolution of Tertiary lavas of the Central Hangay Mountains, Mongolia / O.Javkhlan, Tielke, B.Kastl // 33th International Geological Congress, abstract, Oslo.-Norway., 2008.
 2. Preliminary report of eclogites and related metamorphic rocks from the Chandman district in the Lake Zone, western Mongolia / O.Javkhlan, Batulzii, A.Takasu // Annual Meeting of the Japanese Association of Mineralogical Sciences, abstract, Japan., 2008.
 3. Eclogites and high pressure metamorphic rocks in the Lake Zone, Mongolia / O.Javkhlan, Takasu, A.Togonbaeva, D.Bat-Ulzii, O.Gerel // Annual Meeting of the Japanese Association of Mineralogical Sciences, abstract, Japan., 2010.
 4. Multi-event metamorphism of eclogite and associated metamorphic rocks in the Lake Zone, southwest Mongolia / O.Javkhlan, Takasu, D.Bat-Ulzii //Annual Meeting of the Japanese Association of Mineralogical Sciences, abstract, Japan., 2011.
 5. Multi-event metamorphism of eclogites in the Lake Zone, southwest Mongolia / O.Javkhlan, Takasu, A.Togonbaeva, D.Bat-Ulzii, O.Gerel // Japan Geoscience Union Meeting, abstract, Japan., 2011.
 6. Metamorphic conditions of kyanite-garnet-chloritoid schists associated with eclogites in the Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, Takasu, D.Bat-Ulzii // Japan Geoscience Union Meeting, abstract, Japan., 2012.
 7. Metamorphic conditions of eclogites and garnet-chloritoid schists in the Alag Khadny metamorphic complex and their tectonic implications / O.Javkhlan, Takasu, D.Bat-Ulzii // Annual Meeting of the Japanese Association of Mineralogical Sciences, abstract, Japan., 2012.
 8. Two different exhumation histories of the eclogites from the Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, Takasu, D.Bat-Ulzii, M.F.Kabir, Yo.Majigsuren // In 10 th International Eclogite Conference, abstract, Italy., 2013.
 9. Metamorphic and tectonic evolution of the eclogites and the associated metamorphic rocks in the Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, Takasu, M.F.Kabir, D.Bat-Ulzii // Annual Meeting of the Japanese Association of Mineralogical Sciences, abstract, Japan., 2014.
 10. Multiple events of metamorphism in the lens of eclogite within marbles of Maykhan Tsakhir Formation, Lake Zone, SW Mongolia / O.Javkhlan, Takasu, M.F.Kabir, D.Bat-Ulzii // Japan Geoscience Union Meeting, abstract, Japan., 2014.
 11. Geochemistry and geochronology of Early Paleozoic Togotkhiinshil Complex, Lake Zone, western Mongolia / O.Javkhlan, A.Chimedtseren, B.Batkhishig, B.Altanzul, B.Undarmaa, A.Nomuulin, B.Nyamzaya, O.Gerel, B.Munkhtsengel // Goldschmidt-2019, Abstract, Barcelona, Spain., 2019.

Үйлдвэрлэл, практикт шилжүүлсэн бүтээл


 1. Субдукцын бүсийн геологи, магматизм, хүдэржилтийн судалгаа, хэтийн төлөв: Эрдэм шинжилгээний тайлан / Б.Мөнхцэнгэл, О.Гэрэл, О.Төмөртогоо, А.Чимэдцэрэн, Б.Батхишиг, Д.Алтанхуяг, Ө.Бүрэнжаргал, О.Жавхлан, Б.Алтанзул, Б.Ундармаа, Б.Соёлмаа // – УБ: ШУТИС хэвлэл., 2019.
 2. Кайнозойский вулканизм Северной Монголии – источники и условия происхождения щелочно-базальтовых магм на инициальных и терминальных стадиях развития процессов плюм-литосферного взаимодействия / М.И.Кузьмин, Д.Батульзий и др. // – Российская Федерация., 2017.
 3. Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён сумдын нутагт орших нүүрсний давхаргын метан хийн эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан / В. Ганзориг, О. Жавхлан, Брендан Статс, О. Билгүүн // -УБ: Тэлмэн Ресурс ХК., 2020

Б.Уянга (Ph.D)

Урьдкембри, кембри

Г.Сэрсмаа (Ph.D)

Кембри, Ордовик, Девон

Л.Уранбилэг (Ph.D)

Перм, Триас

Л.Гэрэлцэцэг (Ph.D)

Палеоген, Неоген