2024-06-18
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Т.Оюунчимэг

Магматизм (Офиолит Эвшил)

Нэр: Т.Оюунчимэг

Албан тушаал: Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, доктор Ph.D

Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын гишүүн

Хариуцсан чиглэл: Магматизм (офиолит эвшил)

Цахилгаан шуудан: oyunchimegt@mas.ac.mn

Оффис: Монголын ШУА-ийн Геологийн хүрээлэн Сонгинохайрхан дүүрэг -18080,

Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, 19-р хороо

Ажлын утас:

БОЛОВСРОЛ :

1984-1994     Баянхонгор аймгийн Ерөнхий боловсролын 10-н жилийн дунд сургууль

1995-1999     МУИС-ийн БУФ-ийн геологи, бакалавр

 • МУИС-ийн ГГФ-ийн геологийн магистр

2005-2009     ОХУ-ын Новосибирскийн Их Сургууль, Оросын ШУА-ийн Сибирийн Салбарын Геологи-минералогийн хүрээлэн, геологи-минералогийн ухааны доктор (Ph.D), Новосибирск хот, ОХУ. Хамгаалсан сэдэв: “Баруун Монголын Үүрэг нуурын районы пикрит-базальтийн вулкан-плутон эвшлийн петрографи, минералоги, цагаан алтжилт”

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

2002-2015.02.01      ШУА-ийн Геологи, эрдэс баялгийн хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний ажилтан, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга,

2015-2019.9.08        ШУА-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэнгийн Региональ геологи, тектоникийн салбарын эрхлэгч, эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

2019.9-ээс                 ШУА-ийн Геологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

Магмын чулуулгийн петрологи, геохими

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСЛҮҮД:

 • Т.Оюунчимэг нар., “Хархорины бүсийн палеозойн хувирмал ба вулканоген-тунамал бүрдлүүд: геохими, геохронологи, алтны хүдэржилт” суурь судалгааны төсөл 2019-2021 он
 • “Хангайн дүүргийн цахиурлаг болон тунамал чулуулаг дахь радиолярийн судалгаа” грант төсөл, удирдагч, доктор Т.Оюунчимэг, 2020-2021 он
 • Т.Оюунчимэг нар., “Хангай-Хэнтийн ороген тогтолцооны геодинамик ба алтны хүдэржилтийн структурын шалгуур”, 2016-2018 он
 • Д.Одгэрэл, Д.Оролмаа, Ц.Наранцэцэг, Т.Оюунчимэг нар., “Хэрлэн, Ононы бүсүүдийн геологи ба хүдэржилт” ЭШТайлан, 2013-2016 он
 • Д.Төмөрхүү, Ц.Наранцэцэг, Т.Оюунчимэг нар., “Өмнөд Монголын атриат бүсийн геодинамик ба хүдэржилт” ЭШТайлан, 2011-2013 он
 • Д.Оролмаа, Т.Оюунчимэг, Д.Одгэрэл, С.Мөнхбаяр., “Монгол орны фанерозойн гранитоидын геодинамик” ЭШТайлан, 2009-2011 он
 • Д.Оролмаа, Г.Эрдэнэсайхан, Т.Оюунчимэг, Х.Ганхуяг. “Мезозойн насны боржингууд” ЭШТайлан, 2006-2008 он
 • П.Хосбаяр., С.Ариунбилэг., Ц.Наранцэцэг., В.Батбаяр., Т.Оюунчимэг. “Монгол орны MZ-KZ-н эриний эртний газарзүй ба уур амьсгалын өөрчлөлтүүд” ЭШТайлан, 2002-2004 он
 • Г.Ээнжин, З.Дашдаваа, Т.Оюунчимэг. “Монгол орны хувирмал бүрдлийн геодинамик ба хүдэржилт” ЭШТайлан УБ хот, 2003-2005 он
 • Ж.Бадамгарав., З.Дашдаваа., Т.Оюунчимэг., Д.Одгэрэл. “Эх газрын рифтийн судалгаа” ЭШТайлан, 2001-2003 он
ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙН АЖЛУУД:

 • УУХҮЯ-ны захиалгат “Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ-аас хэрэгжүүлж буй “Геомэдээлэл 2019” төсөл
 • Монгол орны ‘’К’’ хавтгайн хэмжээнд хийгдсэн улсын геологийн 1:200000-ны масштабын иж бүрдэл зургуудыг нэгтгэх төсөл
 • Т.Оюунчимэг. ОХУ-ын Улаан үд хотын СС-ийн Геологийн хүрээлэнгийн хамтарсан /РФФИ/ “Монгол Агнуурын далайн бассейны Хэнтий-Дагуурын девон-перми-карбоны эх газрын идэвхитэй зах, /хурдас хуримтлал, магматизм, геодинамик хөгжил/” төсөл 2015-2017 он.
ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛҮҮД (2016-202ОНУУД)

Монгол орны офиолит эвшил, цагаан алтны минералоги, Хангай-Хэнтийн ороген тогтолцооны далайн плитийн стратиграфийн загварыг босгох, Хангайн дүүргийн давхаргазүйн асуудлыг шинэчлэх зорилго бүхий палеозойн магмын болон тунамал чулуулгийг хамарсан геологи, петро-геохими, геохронологи, геодинамикийн асуудлаар эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийт 60 гаруйг дагнан болон хамтран боловсруулж орос, англи, монгол хэл дээр нийтлүүлсэнээс “Journal of Asian Earth Sciences”, “Lithos”, “Russian Geology and Geophysics”, “Tectonophysics” зэрэг гадаадын нэр хүнд бүхий сэтгүүлүүдэд эхний болон хамтран зохиогчоор хэвлүүлсэн байна. Мөн олон улсын болон үндэсний эш бага хуралд 50 шахам илтгэлийг дагнан болон хамтран хэлэлцүүлж, хураангуйг хэвлүүлсэн. Эдгээрийн дотроос сүүлийн 5 жилд хэвлүүлсэн голлох бүтээлүүдийг доор дурьдав.

Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл:
 1. Д.Төмөрхүү, 2017, Өмнөд Монголын эртний арланнумуудын геологи, геохими ба геодинамик, 193 х. Ерөнхий редактор Ц.Наранцэцэг, Хариуцлагатай редактор Т.Оюунчимэг
Хоёр. Гадаадад хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд
 1. Dagva-Ochir L, Oyunchimeg T, Enkhdalai B, Inna Safonova, Huan Li, Otgonbaatar D, Landry S.T, Sharav D. 2020. Middle Paleozoic intermediate-mafic rocks of the Tsoroidog Uul’ accretionary complex, Central Mongolia: Petrogenesis and tectonic implications – Journal of Lithos, 376-387
 2. Narantsetseg Ts., Orolmaa D., Chao Yuan., Tao Wang., Lei Guo., Ying Tong., Xinyu Wang., Enkh-Orshikh O., Oyunchimeg T., Delgerzaya P., Enkhdalai B., Geochronology and geochemistry of the Early-Middle Paleozoic volcanic rocks from the Tsarigiin gol area, Ereendavaa terrane: Implications for tectonic evolution of the Kherlen Massif, NE Mongolia (accepted to the Journal of Asian Earth Sciences).
 3. Ariunbileg Sodov, Olga Gaskova, Altansukh Gankhuyag, Dagva-Ochir Lkhagvasuren , Otgonbaatar Dorjsuren, Oyunchimeg Tumen-Ulzii, Battushig Altanbaatar. New orogenic type gold occurrences in the Uyanga ore knot (Central Mongolia). 2019. 16thInternational Symposium on Water-Rock Interaction (WRI-16) and 13th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (1st IAGC International Conference). P.1-5.
 4. Ariunbileg Sodov, Olga Gaskova, Altansukh Gankhuyag, Dagva-Ochir Lkhagvasuren , Otgonbaatar Dorjsuren, Oyunchimeg Tumen-Ulzii, Battushig Altanbaatar. New orogenic type gold occurrences in the Uyanga ore knot (Central Mongolia). Mongolian Geoscientist 47 (2018) 22-36
 5. ErdenechimegD, OyunchimegT., OtgonbaatarD., JitkaMíková, TomurchudurCh., Dagva-OchirL., EnkhdalaiB., DelgerzayaP., Sharav D., Zavřelová , 2018. Geochemistry and geochronology of the paleozoic sedimentary rocks in the shar khutul area, Central Mongolia. Proceeding of the Mongolian Academy of Sciences. Vol., 58 (4), p. 4-21.
ГуравДотоодод хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд
 1. Оюунчимэг Т., Изох А.Э., Вишневский А.В., Калугин В.М. 2020. Геологийн асуудлууд
 2. Эрдэнэчимэг Д, Оюунчимэг Т, Шарав Д, Дагва-Очир Л, Булганзаяа Л, Заяатүшиг Ү 2020. “Хархорины бүсийн Хашаат-Хотонт дүүргийн дунд-дээд палеозойн тунамал чулуулгийн хурдас хуримтлалын эх үүсвэр” Хайгуулчин 62, х. 64-74.
 3. Шарав Д, Булганзаяа Л, Оюунчимэг Т, Отгонбаатар Д 2020. “Цэцэрлэг террейний Эрдэнэцогт, Цэцэрлэг формацуудын радиолярын судалгааны үр дүн” Хайгуулчин 62, х 130-135
 4. Тогтох Ж, Төмөрчөдөр Ч, Лхүндэв Ш, Оюунчимэг Т, Ганбаяр Б, Халиун 2020. “Эдрэнгийн террейн: геологи, магматизм, геохронологи” Хайгуулчин 62, х. 26-39
 1. Ц.Наранцэцэг, Т.Оюунчимэг, Д.Отгонбаатар, Ч.Төмөрчөдөр, Ли Пингфей, Д.Оролмаа, Б.Энхдалай, Д.Эрдэнэчимэг, О.Энх-Орших, А.Тулга. 2019. Заг формацын хурдас хуримтлалын нас ба эх үүсвэрийн асуудалд. Хайгуулчин 60. Х.75-87.
 2. Эрдэнэчимэг Д., Оюунчимэг Т., Отгонбаатар Д., Төмөрчөдөр Ч., Jitka Mikova, Дагва-Очир Л., Булганзаяа Л., Энхдалай Б., 2019. “Шар хөтөлийн геологийн тогтоц: тунамал чулуулгийн геохими, геохронологи’. ХАЙГУУЛЧИН, №61, х.157-170.
 3. Оюунчимэг Т., Отгонбаатар Д., Шарав Д., Эрдэнэчимэг Д., Дагва-Очир Л., 2019. “Их оорцог уул орчмын геологи, геохими”. Хайгуулчин, №61, х.139-148.
 4. Эрдэнэчимэг Д., Оюунчимэг Т., 2019. “Цэцэрлэг террейний Шар хөтөл, Уянга талбайн дунд- дээд палеозойн тунамал чулуулгийн геохими, геохронологи”. Хүрэлтогоот – 2019, Газарзүй, геологийн салбарын залуу эрдэмтэн, судлаачдын бүтээл, х. 134-139.
 5. Энхдалай Б., Оюунчимэг Т. “Цэцэрлэг террейний палеозойн тунамал чулуулгийн геохими, геохронологи”, Хүрэлтогоот 2019. ЭШБХ-ын бүтээл. х.135-139
 6. Шарав Д, Цукада К, Оюунчимэг Т, Манчук Н, Отгонбаатар Д, “Улаанбаатар террейний радиоляр агуулагч яшмын кварцын талсжилтын судалгаа”. Хайгуулчин №61, х. 186-193
 7. Шарав Д, Оюунчимэг Т, Отгонбаатар Д, “Радиолярын судалгааны арга аргачлалыг нарийвчлах”. Хүрэлтогоот – 2019, Газарзүй, Геологийн салбарын залуу эрдэмтэн, судлаачдын бүтээл, х. 116-121
 8. B, Odgerel. D, Oyunchimeg. T. 2019. “Lithological Mapping of Ikh Tsakhir area using Remote Sensing Techniques”. Khurel togoot-2019. p 149-152
 9. С.Ариунбилэг, Д.Отгонбаатар, Т.Оюунчимэг, Г.Алтансүх, Л.Дагва-Очир, А.Баттүшиг. 2018. Уянгын алтны үндсэн бүлэг илрэлүүдийн эрдсийн найрлага, геохими ба хүдэржилтийн төрөл., Хайгуулчин, №59, х.132-141.
 10. Оюунчимэг Т., Энхдалай Б., Отгонбаатар Д., Mikоva J., Эрдэнэчимэг Д., Шарав Д., Дагва-Очир Л., Баттүшиг А. 2018. Цэцэрлэгийн террейний Цоройдог уул дүүргийн палеозойн тунамал хурдсын геохими: эх үүсвэр, тектоник орчин. Геологи судлал ЭШБ, №24, х.6-30.
 11. Т.Оюунчимэг, Д.Отгонбаатар, А.Баттүшиг, Ю.Төмөрхүү. 2016. Хартолгойн офиолит эвшлийн геологи, геохимийн шинэлэг үр дүнгээс. // Монголын Палеонтологи-2 эрдэм шинжилгээний бүтээл х. 99-108.
 12. Б.Ганбат., Т.Оюунчимэг., Ц.Наранцэцэг, 2016. Их Цахирын дүүргийн геологи ба зарим шинэлэг үр дүнгүүдээс // Монголын Палеонтологи-2, х 109-116
 13. Ц.Наранцэцэг, Д.Төмөрхүү, Т.Оюунчимэг, П.Дэлгэрзаяа. 2016. “Мөрөнгийн дүүргийн Тахилга формацын суурьлаг вулканоген чулуулгийн геохими ба үүслийн геодинамикийн асуудалд” Геологийн асуудлууд, №446 (14), х. 46-60.
Дөрөв. ОУ-ын хуралд хэлэлцүүлсэн болон хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний илтгэлүүдийн хураангуй:
 1. Dorjsuren Otgonbaatar, Tumen-Ulzii Oyunchimeg, Lkhagvasuren Dagva-Ochir, Davaajav Erdenechimeg, Davaanyam Sharav, Lkhagvasuren Bulganzaya, Batkhuyag Enkhdalai. Lithostratigraphic units of the Tsetserleg accretionary terrane: New geochemical and geochronological evidences (Central Mongolia). 17th Meeting of the European Tectonic Groups, CETEG 2019, Abstract volume, p.60.
 2. Narantsetseg Ts., Orolmaa D., Yuan Chao., Wang Tao., Guo Lei., Tong Ying., Wang Xinyu., Enkh-Orshikh O., Oyunchimeg T., Delgerzaya P., Enkhdalai B, 2019. The Early-Middle Paleozoic volcanic rocks from the Tsarigiin gol area, Ereendavaa terrane, NE Mongolia: Geochronology and geochemistry, Монголын Геологи-80 олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн хураангуй, Хайгуулчин 61, х 64-65
 3. Delgerzaya P., Narantsetseg Ts., Oyunchimeg T., Enkh-Orshikh O., 2018. Protoliths of metamorphic rocks of the Khavtgai Complex, NEMongolia: Age, character and tectonic setting. Abstract volume of project IGCP-662, Orogenic architecture and crustal growth from accretion to collision, 15-22 September, 2018, China.
 4. Delgerzaya P., Narantsetseg Ts., Oyunchimeg T., Enkhdalai B. Geochronology and Lu-Hf isotopes of carboniferous sandstone from Takhilt area, Asralt-Khairkhan terrane, Central Mongolia. The 15th East Eurasia International Workshop on present earth surface processes and long–term environmental changes in East Eurasia. 8-12 October 2018. Busan, Korea. p 56.
 5. Dagva-Ochir L., Oyunchimeg T., Erdenechimeg D., 2018. Geochemical data of basalts in the Shar Khutul area, Central Mongolia. Abstract of commemorative seminar of cooperation between Nagoya University and Mongolian University of Science and Technology field research center (FRC) 10th pp. 25.
 6. Otgonbaatar D, Oyunchimeg T, Tomurtogoo O, Erdenenchimeg D, Battushig A, Enkhdalai B, Sharav D, Bulganzaya L, Dagva-Ochir L. 2018. The Onon island arc terrane: geochemical evidence and new modelling. Journal of Geological issue. Vol 494 (16). pp.166-168.
 7. Erdenechimeg D., Oyunchimeg T., Tomurchudur Ch., Dagva-Ochir L., Jitka Mikava, Otgonbaatar D., Enkhdalai B., and Delgerzaya P., 2018. Geochemistry and provenance of sedimentary rocks in the Shar Khutul area, Central Mongolia. Journal of Geological issue. Vol 494 (16). pp.170-171.
 8. Т.Oyunchimeg., L.Dagva-Ochir., D.Otgonbaatar., B.Enkh-Dalai., A.Battushig. 2016. “New geochemical data of basalts in the Tsoroidog area, Central Mongolia”. Tectonophysics 8 (3), 529-530.
 9. Narantsetseg., D.Orolmaa., Chao Yuan., Tao Wang., Lei Guo., T.Oyunchimeg., O.Enkh-Orshikh., P.Delgerzaya. 2017. The Early-Middle Paleozoic volcanism and geodynamic evolution of the Herlen massif, Central part of the CAOB: Constrains from geochemistry, U-Pb geochronology, Lu-Hf and Rb-Sr isotopes of volcanic rocks. Tectonophysics 8 (3), 521-523
 10. D.Sharav., N.Manchuk., D.Otgonbaatar., T.Oyunchimeg. “Radiolarians from the Khooltiin davaa area, Eastern Mongolia”. Proceedings of InterRad XV in Niigata, 308-309.

Б.Уянга (Ph.D)

Урьдкембри, кембри

Г.Сэрсмаа (Ph.D)

Кембри, Ордовик, Девон

Л.Уранбилэг (Ph.D)

Перм, Триас

Л.Гэрэлцэцэг (Ph.D)

Палеоген, Неоген