2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Х.Уламбадрах (Ph.D)

Улсын зургийн редакц - Геологи, гишүүн

Нэр: Х.Уламбадрах

Албан тушаал:

Эрдмийн цол: Доктор (Ph.D)

Албан тушаалын нэр: Улсын зургийн редакцийн гишүүн

Хариуцсан чиглэл: Геологи

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас: 

О.Мөнхцэцэг (Ph.D)

Улсын зургийн редакц - Геологи, гишүүн

Т.Оюунчимэг (Ph.D)

Улсын зургийн редакц - Геологи, гишүүн

Б.Ганбат (Ph.D)

Геологи, гишүүн