2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ч.Тэмүүжин

Мэдээллийн системийн инженер

Нэр: Ч.Тэмүүжин

Албан тушаал: Мэргэжилтэн

Албан тушаалын нэр: Мэдээллийн системийн инженер

Цахилгаан шуудан: ch.temuujin@ngs.gov.mn

Оффис: 314

Ажлын утас:

 

Ажлын туршлага:


2020-09 сараас ҮГА-нд мэдээллийн системийн инженер,
2017 – 2020 Мэдээллийн технологийн инженер Номадик Жөнис ХХК
2012 -2013 Програм хангамжийн багш, Соёл-Эрдэм дээд сургууль

Боловсрол:


2005-2009 ШУТИС ДаТС Програм хангамжийн инженер бакалавр

Info

Ц.Минжинсор

Хэлтсийн дарга

Б.Сайнжаргал

Геофизик, газрын тосны сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Ч.Төржаргал

Гидрогеологи-геоэкологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт харицсан ажилтан

Д.Болдбаатар

Системийн администратор

Ө.Дугарнаваг

Геохими инженер геологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан