2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ш.Алтаншагай (MSc)

Зургийн техникийн асуудал, гишүүн

Нэр: Ш.Алтаншагай

Албан тушаал: Улсын зургийн редакц

Албан тушаалын нэр: Гишүүн

Хариуцсан чиглэл: Зургийн техникийн асуудал

Эрдмийн зэрэг: Магистр (MSc)

Цахилгаан шуудан:

Оффис:

Ажлын утас: