2024-02-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Э.Жавзанпагам

Эрчим хүч, өндөр технологийн түүхий эдийн судалгаа, нөөцийн баланс хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: Э.Жавзанпагам

Албан тушаал: Мэргэжилтэн

Албан тушаалын нэр: Эрчим хүч, өндөр технологийн түүхий эдийн судалгаа, нөөцийн баланс хариуцсан мэргэжилтэн

Цахилгаан шуудан: e.javzanpagam@ngs.gov.mn

Оффис: 218

Ажлын утас: 70182011

Info

Г.Алтанхуяг

Хэлтсийн дарга