2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Э.Жавзанпагам

Эрчим хүч, өндөр технологийн түүхий эдийн судалгаа, нөөцийн баланс хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр: Э.Жавзанпагам

Албан тушаал: Мэргэжилтэн

Албан тушаалын нэр: Эрчим хүч, өндөр технологийн түүхий эдийн судалгаа, нөөцийн баланс хариуцсан мэргэжилтэн

Цахилгаан шуудан: e.javzanpagam@ngs.gov.mn

Оффис: 218

Ажлын утас: 70182011

Info

А.Амаржаргал

Эрдэс баялгийн үнэлгээ, нормчлол, эдийн засгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Мөнхбилэг

Хэлтсийн дарга

М.Байгалмаа

Эрдэс баялгийн судалгааны эдийн засгийн хариуцсан мэргэжилтэн