2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Я.Ариунчимэг (Sc.D)

Силур, Карбон, Перм

Нэр: Я.Ариунчимэг

Эрдмийн цол: Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)

Албан тушаалын нэр: Монголын стратиграфийн комиссын дарга

Хариуцсан чиглэл: Силур, Карбон, Перм

Цахилгаан шуудан: ariunchimeg@mail.ru  

Оффис: 

Ажлын утас: 

БОЛОВСРОЛ:

Сургуулийн нэрЭлссэн онТөгссөн онЭзэмшсэн боловсролын зэрэг, мэргэжил
Улаанбаатар,10 жилийн  23-р дунд сургууль19661976Бүрэн дунд
Эрхүү хот, Политехникийн дээд сургуулийн бэлтгэл факультет19761977төгссөн
Ленинград хот

Уулын дээд сургууль

19771984Бакалавр,

Зураглал, эрэл

хайгуулын инженер

Мэргэжлийн бэлтгэлийн талаарх мэдээлэл

Хаана ямар байгууллагадЭхэлсэн дууссан он сар өдөрХугацааЯмар чиглэлээрҮнэмлэх, гэрчилгээ олгосон он
Палеонтологийн хүрээлэн, Оросын шинжлэх Ухааны Академи, Москва199612.04.1996Геологи-минералогийн доктор (Ph.D) стратиграфи-палеонтологиКТП № 001742
Палеонтологийн хүрээлэн, Оросын шинжлэх Ухааны Академи, Москва201008.10.2010Геологи-минералогийн  доктор (Sc.D) стратиграфи-палеонтологи ДДН № 014909
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

Ажилласан газар, түүний хэлтэсАлбан тушаалАжилд орсон он, сарАжлаас гарсан он, сар
ШУА-ийн Геологийн хүрээлэн стратиграфи-палеонтологийн хэлтэсэ/ш туслах, дэд19841997
ШУА-ийн Палеонтологийн Төв, биостратиграфиэ/ш ахлах,тэргүүлэх ажилтан19972014
ШУА-ийн харьяа Улаанбатарын их сургуульПалеонтологийн сургалттай анги даасан багш, багш20032006 /цагаар/
ШУА-ийн Палеонтологи, Геологийн хүрээлэн, сээрнуруугүйтны лабораторын эрхлэгчэ/ш тэргүүлэх ажилтан20152019 оны 10 сар
Үлэг Гүрвэлийн Төв музейдэрдэм шинжилгээ, сургалтын албаны дарга2018 оны 6 сараас2019 оны 8 сар хүртэл /гэрээгээр/
МУИС-ийн ШУ сургуулийн Геологи-Геофизикийн салбарын магистр оюутнуудадGEO-702 “Монгол орны стратиграфи” 3 кредит хичээл20122019 /цагаар/
Байгалийн түүхийн музейэ/ш  ажилтан2019 оны 10 сараас2020 оны 12 сар
ШАГНАЛ:
Шагналын нэрХэдэн онд
1Тэргүүний геологич2003
2Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан,2007
3МГХ-ны ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “Эрдэнэс” тэмдэг2016
4Алтангадас 2019
5Геологийн албаны 80 жилийн ойн хүндэт медаль2019
Оролцсон төслүүд

2019-2020 он – “Геомэдээлэл 2019” төсөл, Стратиграфийн дэд төсөл, /Төслийн ахлагч Энхбаяр/, Судалгааны

төв.

2019-2020 он – “Хроно-био-лито-“ ШУТСангийн төсөл, төслийн удирдагч, ГУУХҮЯ-ны захиалгат төсөл.

2016-2020 он “УГЗ-200-К”, Монгол орны К хавтгайн хэмжээнд хийгдсэн УГЗ-200 иж бүрдэл зургийг нэгтгэх төсөл, төслийн удирдагч, хэргэжүүлэгч “Эрээн чулуу” ХХК.

2017-2019 онуудад ”Монгол орны эртний тэнгис, нуур ус, эх газрын амьтан ургамал (ангилалзүй, палеоэкологи,

шат дараалсан хөгжил)” ШУА-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэн, суурь судалгааны төсөл /төслийн удирдагч Х.Цогтбаатар/

2016-2018 – “Говийн бүсийн геологийн сонирхолтой тогтоц, тулгуур зүсэлтийн судалгаа, түүний хамгаалалт”

төсөл, палеозойн хэсгийн ахлагч /төслийн удирдагч Н.Ичинноров/

2015-2016 – “Геомэдээдлэл 2013” төсөл, гэрээт ажилтан /төслийн удирдагч Эрдэнэчимэг/ Судалгааны төв.

2014-2016 онуудад “Монгол орны эртний амьтан ургамал /биодавхрагазүй, палеонтологи, хөгжлийн онцлог/ ШУА-ийн Палеонтологи, геологиийн хүрээлэнгийн суурь судалгааны төсөл /төслийн удирдагч Р.Барсболд/

2011-2013 онуудад “Монгол орны эртний амьтан ургамал /палеонтологи, хөгжлийн онцлог, биодавхаргазүй/”

ШУА-ийн Палеонтологийн төвийн суурь судалгааны төсөл /төслийн удирдагч Р.Барсболд/

2008-2010 онуудад “Монгол орны эртний амьтан ургамлын гол анги нэгдлүүд, түүхэн хөгжил” ШУА-ийн

Палеонтологийн төвийн суурь судалгааны төсөл /төслийн удирдагч Р.Барсболд/

2007-2009 онуудад “Өмнөд Монголын Арланнумууд” , ШУА-ийн ГЭБХ-ийн суурь судалгааны төсөл /төслийн

удирдагч Д.Төмөрхүү/

2005-2008 онуудад “Монгол орны эртний амьтан ургамал /гол анги бүлэг, тархалт, хөгжлийн үе шат” ШУА-ийн Палеонтологийн төвийн суурь судалгааны  төсөл /төслийн удирдагч Р.Барсболд/

2002-2004 онуудад “Монгол орны эртний шим ертөнц: түүхэн хөгжил, орчны нөхцөл, олдворт газрыг  хамгаалах үндэслэл” ШУА-ийн        Палеонтологийн төвийн суурь судалгааны төсөл/төслийн удирдагч Р.Барсболд/

1999-2001 онуудад “Монгол орны эртний амьтан ургамлын түүхэн хөгжил” ШУА-ийн Палеонтологийн төвийн суурь судалгааны төсөл /төслийн удирдагч Р.Барсболд/ 

Гадаадтай хамтарсан төсөл

2018-2020 – project member, Memorandum of understanding on Paleozoic fossils of Mongolia between Institute of Paleontology and Geology, MAS, and the Nanjing Institute of  Geology and Paleontology, State Key Laboratory of Palaeobiology and Startigraphy, CAS /монгол талын зохицуулагч/.

2018-2020 – “ Paleozoic Vertebrates of Mongolia”  department of Life Sciences, Imperial College, London, doctor

Martin Brazeau, /монгол талын зохицуулагч/.

2018-2019 – “Looking for mass extinctions in all the “wrong” places: the late Devonian of Mongolia”, Grant  CP-113R-17 from National Geographic, Appalachian University, USA  /ШУТИС хамтарсан, хээрийн геологийн ажлын зохицуулагч/

1984-2019 – Монгол-Оросын Палеонтологийн Хамтарсан Экспедици, “Фауна докембрия и палеозоя Монголии”,

төслийн гүйцэтгэгч.

2014-2016 – Монгол-Английн “Палеозойн сэр нуруутан” төсөл, монгол талын ахлагч

2013-2016 – Монгол-Америкийн “Монгол орны девоны сээрнуруугүйтэн” төсөл, монгол талын ахлагч,  IGCP 596 хамтарсан.

Бусад

Зохиогчийн эрх

1.Монгол Улсын Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ № 5434, Монголын Геологи ба Ашигт малтмал “Стратиграфи” /1-р боть/. 2011 оны 12 сарын 01 өдөр. 2013 оны 9 срын 04 өдрийн 86 тоот тушаал.

2.Монгол Улсын Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ № 5514, Монголын Геологи ба Ашигт малтмал “Палеонтологи” /2-р боть/. 2011 оны 12 сарын 01 өдөр. 2013 оны 9 срын 16 өдрийн 94 тоот тушаал.

3.Монгол Улсын Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ № 6380, Монголын палеонтологи. 2014 оны 09 сарын 30 өдөр. 2014 оны 11 срын 24 өдрийн 160 тоот тушаал.

Гишүүнчлэл

2021 оны 3 сараас Монголын стратиграфийн комиссын орлогч дарга

2019 оноос ЭБМЗ гишүүн, Монголын Стратиграфийг комиссын төлөөлөл.

2018-2019 Үлэг Гүрвэлийн Төв музейд эрдмийн зөвлөлийн дарга

2011-2013, 2016-2020 –Монголын стратиграфийн комиссын дарга, улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа 1:50 000 зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  төслүүдийн хээрийн судалгааны ажилд зөвлөмж, амьтны тодорхойлолт

2014 оноос Монголын геологийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн

2009-2011 онуудад ШУА-ийн Байгалын ШУ-ны салбарын бага чуулганы гишүүн

Шүүмж

1.2010-2012 онуудад ШУА-ийн ГЭБХ-ээс хэрэгжүүлсэн “Өмнөд Монголын атриат бүсийн геодинамик ба

хүдэржилт”  суурь судалгааны сэдвийн үр дүнгийн тайланд шүүмж

2.Баян-Өлгий аймгийн Бугат, Улаанхус, Цэнгэл сумдын нутагт 2010-2012 онд гүйцэтгэсэн 1:50000

масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан”-д шүүмж

3.Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, Хөвсгөл сумдын нутагт 2012-2015 онд гүйцэтгэсэн 1:50000 масштабтай

геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын ур дүнгийн тайлан”-д шүумж

4.Судалгааны төвийн 2014-2017 онуудад хэрэгжүүлсэн “Геомэдээлэл -2017” төслийн Монгол улсын геологийн

1:500 000-ны масштабын зурагт шүүмж.

Эрдмийн зэргийн ажил удирдсан, сургалт

1..ШУА-ийн харьяа Улаанбатарын их сургуульд нээсэн Палеонтологийн ангийн сургалтын программ зохиох ажилд оролцсон

2.Э.Зориг.  Монгол орны эртний загас. Магистрын зэрэг горилох бүтээл /удирдагч/

3.Б.Даваадорж Эрдэнэ уул олдворт газрын шавьжны судалгаа. Магистрын зэрэг горилох бүтээл /удирдагч/

4.Г.Сэрсмаа  докторын зэрэг горилох ажил /зөвлөх/

5.Магистрын ажлын шүүмж: 3, зөвлөх инженерийн ажлын шүүмж 1.

6.МУИС-ийн ШУ сургуулийн Геологи-Геофизикийн салбарын магистр оюутнуудад GEO-702 “Монгол орны стратиграфи” 3 кредит хичээл  2012 оноос 2019 дуустал.

7.Б.Ууганцэцэг. Хятад улс, Нанжин хотын ШУАийн Геологи-палеонтологийн хүрээлэн, докторын

ажил /монгол талын удирдагч/.

Хянасан            

1.2013-2020 онууд –редакцийн зөвлөлийн гишүүн, “УГЗ-200” геологийн зураг:

Өмнөд Монгол IV, Геомин ХХК, Ж.Тогтох нар,  7240Ф.,

Өмнөд Монгол V, Судалтмана ХХК, Ш.Лхүндэв нар, 7260Ф,

Баруун Монгол IV,  Гоби Эксплорэйшн ХХХ, Гансүх нар, 7275Ф,

Баруун Монгол V,   Геологийн Судалгааны Төв, Дамдинжав нар, 7770Ф,

Төв Монгол IV,  Геологийн судалгааны төв, Гүррагчаа нар 7400Ф,

Төв Монгол V,  Эрээн чулуу ХХК,  Батзориг нар, 8450Ф,

Төв Монгол VI, Магмамайнз ХХК, Төмөр   8120Ф,

Дорнод Монгол V,  Дун-Эрдэнэ ХХК, Энхтуяа нар, 7450 Ф

Дорнод Монгол VI, Эс Жи Ай Эс” ХХК Доржсүрэн нар,

Дорнод Монгол VII, “Цагдуултайн Ундрага” ХХК,  Гүррагчаа нар,

Таван улсын төсөл, Геологийн судалгааны төв, Готовсүрэн нар.

“Стратиграфийн үндэс”, Бямба Ж., Энхбаатар Б., 2018. Улаанбаатар, 201 х. ISBN 978-99978-2-063-1, “Соёмбо принтинг” ХХК. Хянасан Д.Доржнамжаа, Я.Ариунчимэг .

Хэлний мэдлэг:

Орос хэл /бүрэн/,

Англи хэл /advanced/

Хэвлэгдсэн бүтээл:

нийт 117 абстракт болон өгүүлэл /9 ганц сэдэвт бүтээл/

Цэрдийн талаар хэвлэгдсэн өгүүлэл

 1. Watabe, M., Suzuki S., Ariunchimeg, Ya., Tsogtbaatar, Kh. 1997. First discovery of dinosaur Eggs and Nests from Bayn Shire (Upper Cretaceous) in Eastern Gobi, Mongolia. Journal of Vertebrate Paleontology, Abst. оf papers 17(3) supplement, 84A.
 2. Badamgarav, D., and Ariunchimeg, Ya. 1999. The problem on age of Cretaceous redbed-basalt association of Mongolia. //Problems of Geodinamics and Metallogeny of Mongolia. Transaction of Institute of Geology and Mineral resources, V. 13., p. 61-63.
 3. Ariunchimeg Ya. 2000. Results of studies of dinosaur eggshells. Abst. In Hayashibara Museum of Natural Sciences Research Bulletin Vol.1.  pp.131-132.  (NMNS-MPC JPE contribution No.1).
 4. Nicols, D.J., Watabe, M., Ichinnorov, N., and Ariunchimeg, Yа. 2000. Preliminary report on palynology of the Cretaceous of the Gobi desert. Hayashibara Museum of Natural Sciences Research Bulletin Vol.1. Abs. P.135. (NMNS-MPC JPE contribution No.1)
 5. Watabe, M., Ariunchimeg, Ya., Brinkman, D. 2000. Dinosaur eggnests and their sedimentary environments in Bayan Shiree locality, Eastern Gobi. Hayashibara Museum of Natural Sciences Research Bulletin Vol.1. P.137. (NMNS-MPC JPE contribution No.1).
 6. Ariunchimeg, Ya. and Sabath K. 2001. Dinosaur nests at the Natural History Museum, Ulaanbaatar //МУИС бутээл №3-4, Улаанбаатар. 193-202 х.
 7. Ariunchimeg Ya. 2008. On systematic position of dinosaur eggshells from the locality Olgoi Ulaan Tsav. //In.Paleoclimates in Asia during the Cretaceous: their variations, causes, and biotic and environmental responses. Abs. ICGP-507. Ulaanbaatar. P.105-107.
Палеозойн талаар дотоодод хэвлэгдсэн

 1. Ариунчимэг, Я. Бадарч, Г. 1995. Новые находки мшанок и брахиопод из каменноугольгых отложений Юго-Восточной Монголии. //Проблемы геологии и Палеонтологии Монголии. Тр. Инс.-та Геологии, вып. 12. с.11-12.
 2. Минжин Ч,. Сэрсмаа Г., Гэрэлцэцэг Л, Ариунчимэг Я., Болорцэцэг М., 2000. Шинэ Жинстийн районы палеозойн хурдасны литостратиграфийн ангилал. ШУТИС, Геологийн сургууль, №1, х. 48-51, УБ
 3. Ариунчимэг, Я. 2001. Стратиграфическое распространение палеозойских мшанок Монголии//МУИС бутээл №3-4, Улаанбаатар. 137-151 х.
 4. Ариунчимэг Я., Нямсурэн Г. 2001. Стратиграфия верхнего девона-нижнего карбона регионов Мандал овоо и Шинэ Жинст, Южная Монголия. ШУТИС бутээл, Геологи № 2-3, Улаанбаатар. 24-34 х.
 5. Я.Ариунчимэг. 2003. Фаменские мшанки Баруунхурайской зоны и их аналоги // ШУТИС бүтээл, Геологи  No.9. 58-62 х.
 6. Ariunchimeg Ya. 2004. New species of the genus Shulgapora (Bryozoa) from the Upper Carboniferous of Mongolia // Mongolian Geoscientist. No.25. p.18-19.
 7. Ariunchimeg Ya. 2006. Bryozoans from the Chuluun Formation, Shine Jinst area, Southern Mongolia. //Mongolian Geoscientist. No.29. P.13-15.
 8. Ариунчимэг, Я. 2006. Монгол орны палеозойн хурдасны хөвд биетэн, биостратиграфи. //ШУТИС бутээл, Геологи № 14. 91-98 х.
 9. Ариунчимэг, Я. 2006. Дунд – дээд палеозойн стратиграфийн судалгаа (девон, карбон, перм).Монголын геологи. //ШУА-ийн цуврал № 53. 105-146 х.
 10. Ариунчимэг, Я. 2007. Монгол орны палеозойн хурдасны биостратиграфи (хөвд биетэн).//Монголын Геосудлаач, No. 30, 10-11 х.
 11. Ариунчимэг, Я. 2008. Комплексы палеозойских мшанок Монголии и их характеристика //ШУА-ийн ГЭБХ, бүтээл №17, 66-93 х.
 12. Төмөрхүү Д., Энхжаргал Б., Отгонбаатар Д., Ариунчимэг Я, Энхтүвшин Р. 2008. Сулинхээрийн дүүргийн гранитоид бүрдлүүдийн үнэмлэхүй нас, геохими ба үүслийн геодинамикийн асуудлууд //ШУА-ийн ГЭБХ, бүтээл №18,  29-49 х.
 13. Ариунчимэг, Я. 2009. Палеозойн эриний хөвд биетэн. Монголын  палеонтологи//  ШУА-ийн цуврал № 33. 33-64 х.
 14. Төмөрхүү Д., Отгонбаатар Д., Будсүрэн Б., Энхтүвшин Р., Ариунчимэг, Я. 2009. Сулинхээрийн дүүргийн пермийн хурдас хуримтлал ба үүслийн геодинамик// ШУА-ийн ГЭБХ бүтээл, Улаанбаатар, №19, 28-47х.
 15. Д.Бадамгарав, Я.Ариунчимэг. 2009. Монгол орны давхрагазүйн судалгаа 70 жилд // Монголын геосудлаач №34. Улаанбаатар. 30-34 х.
 16. Sersmaa, G., Kido E., Suttner, T., Waters, J.A., Yarinpil A. 2013. Middle to late Devonian deposits of the Baruunhuurai Terrane, western Mongolia. //ШУТИС бүтээл, Геологи, № 27, 39-40 х.
 17. Б.Буянтэгш, Ш.Гансүх, Я.Ариунчимэг, Д.Отгонбаатар. 2014. Хөшөөт дүүрэгт гүйцэтгэсэн ургамлын судалгааны үр дүн. // Монголын палеонтологи №1. х.41-59.
 18. Я.Ариунчимэг. 2014.  Монгол орны хөвд биетний судалгааны үр дүнгээс //Монголын палеонтологи №1. х.60-69.
 19. Я.Ариунчимэг. 2014. Палеонтологийн олдворыг илрүүлэн хадгалах, хамгаалах талаар // Монголын палеонтологи №1. х.170-171.
 20. Я.Ариунчимэг, Д.Отгонбаатар, Б.Буянтэгш, Ш.Гансүх, 2014. Хөшөөтийн нүүрсний ордын насны асуудалд // Монголын геосудлаач  № 41. Х. 42-55.
 21. Я.Ариунчимэг.  2014.“Монгол орны палеозойн сээрнуруутан” төслийн танилцуулга // Монголын геосудлаач № 41. х.126-127
 22. Я.Ариунчимэг, Б.Энхбаатар, Э.Зориг. 2016. Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын нутагт орших палеозойн тулгуур зүсэлтүүдийн талаар. //Хайгуулчин № 55 , Х.44-55.
 23. Ариунчимэг Я. 2016. Самый древний комплекс палеозойских мшанок в Монголии. Монголын //Палеонтологи бүтээл, №2, х.22-26.
 24. Ariunchimeg Ya. 2018. Late Devonian bryozoans from Mongolia. //Геологи судлал, №24. Улаанбаатар, х.87-90.
 25. Удаанжаргал Х.,  Ариунчимэг, Я., Буянтэгш, Б.,  Дагва-Очир, Л., Бэлгүтэй, Б., Энхтуяа, Ж. 2019.
 26. Дэлийншандхудаг формацын тухай. Хайгуулчин 59.
 27. Ч.Эрдэнэжаргал, Б.Ууганцэцэг, Я.Ариунчимэг, Д.Шарав. Дээд ордовикийн конодонтын шинэ олдворт газар.//Геологи судлал, №24. Улаанбаатар, х.120-130.

Палеозойн талаар гадаадад хэвлэгдсэн

 1. Ариунчимэг, Я., Морозова И.П. 1992. Новые палеозойские мшанки Монголии. //Новые таксоны ископаемых беспозвоночных Монголии. М.: Наука, Тр. ССМПЭ, вып. 41, с. 75-84.
 2. Ариунчимэг, Я. 1996. Новые нижнекаменноугольные мшанки Монголии.  Палеонтол. журн.  №2, с. 67-72.
 3. Ариунчимэг, Я. 2000. Первые находки фаменских мшанок  в Монголии. Палеонтол. журн.  №1, с.45-48. The first finds of Famenian Bryozoans in Mongolia. Paleont. Journ., 2000, Vol.34, No.1, pp.47-52.
 4. Webster, G.D.,& Ariunchimeg Ya. 2002. The northern most Emsian crinoids known, a Devonian fauna from the Chuluun Formation, Shine Jinst area, Southern Mongolia //Geobios 37, p.481-487.
 5. Wenzhong L., Ariunchimeg Ya., Shang Q., Shi G.R., Sheng S. 2005. Report of the fieldtrip on the Carboniferous-Permian sequences in central and southern Mongolia in summer, 2005. Permophiles. No. 46. p.11-13.
 6. Ариунчимэг, Я. 2005. Новые каменноугольные мшанки Монголии// Палеонт.журн. №3. с.40-45. New Carboniferous Bryozoans from Mongolia. Paleont. Journ., 2005, vol.39, No.3, pp. 264-271.
 7. Wang Cheng Yang and Ariunchimeg Ya. 2006. Important Permian conodont species from Mongolia.// Acta Micropalaeontologica Sinica 23 (3): 313-316.
 8. E.H.Gilmour, Ariunchimeg, Ya., P. N.W. Jackson. 2008. The Russian Schools of  Paleobryozoology. //In:.Annals of bryozoology 2:aspects of the history of research on bryozoans. IBA, Ireland p.51-58.
 9. Ариунчимэг, Я. 2009. Новые позднеордовикские мшанки из разреза Цагаан Дэл Центральной Монголии //Палеонтол. журн.  №4, с.46-50.
 10. Ariunchimeg, Ya. 2009. Stratigraphical and paleogeographical distribution of Late Ordovician bryozoans from Mongolia //Paleont. Journ. Vol.43, No.11, pp.1432-1438.
 11. Ариунчимэг Я. 2012. ”Аdmirandopora nom.nov.новое замещающее родовое название для каменноугольных мшанок” //Палеонтол. журн.  №3, с.105.
 12. Wenzhong Li, Guang R.Shi, Ariunchimeg Yarinpil, Weihong He, Shuzhong Shen. 2012.  Cancrinella and Costatumulus (Brachiopoda) from the Permian of South Mongolia and South China: their morphology, biostratigraphy and distribution.//Geobios, No. 45, 297-309.
 13. Erica Kido., Thomas J.Suttner, Johnny A.Waters, Ariunchimeg Yarinpil, Sersmaa Gonchigdorj, James W.Atwood and Gary D.Webster. 2013. Devonian deposits of the Baruunhuurai Terrane, western Mongolia (IGCP 596 Field Workshop) // Episodes, Vol.36, no.4, pp.242-254.
 14. Ya.Ariunchimeg. 2014. Fossil bryozoans in the Stratigraphy of Mongolia. R.Rocha et al.(eds.), STRATI 2013 // Springer Geology, p.1027-1030.
 15. С.В. Рожнов, А.Ю. Розанов, Р. Барсболд, Я. Ариунчимэг. 2014. Исследования ископаемых беспозвоночных животных в Монголии // Историко-биологические исследования. Том 6, № 4, с.29-42.
 16. Ariunchimeg, Ya. 2016. Paleozoic Bryozoans of Mongolia //Paleontological Journal, Vol.50, No.12, pp.1348-1362, Pleiades Publishung Ltd.
 17. Minina Olga, Ariunchimeg Yarimpil, Gordienko Ivan, Vetluzhskikh Larisa, Neberikutina Lyudmila, Kurilenko Alena, Coneger Tamara. 2018. New Data on the Age of the Paleozoic Deposits of the Zag-Kharaa Terrane of the Khangay-Khentey Megazone (Northern Mongolia).Proceedings of Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting 2017: “Advances in Devonian, Carboniferous and Permian Research: Stratigraphy, Environments, Climate and Resources” Informatica Srl – Filodiritto Editore (2018) pp. 172-178.
 18. Suttner, T.J., Kido, E., Ariunchimeg, Ya., Sersmaa, G., Waters, J.A., Carmichael, S.K., Batchelor,C.J., Ariuntogos, M., Hušková, A., Slavík, L., Valenzuela-Ríos, J.I., Liao, J.-C.8& Gatovsky, Y.A. 2020. Conodonts from Late Devonian island arc settings (Baruunhuurai Terrane, western Mongolia), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 549, (2020), 109099.
 19. Я.Ариунчимэг. Таксономический состав палеозойских мшанок Монголии. 2019 //50 лет Совмест. росс.-монг. палеонт. эксп. Итоги. М.:РАН, с.31-43.
 20. Martin D. Brazeau , Sam Giles, Richard P. Dearden, Anna Jerve, Ya. Ariunchimeg , E. Zorig, Robert Sansom , Thomas Guillerme and Marco Castiello. Endochondral bone in an Early Devonian ‘placoderm’ from Mongolia. 2020.// Nature Ecology & Evolution, Vol. 4, November Pp. 1477–1484.
 21. A.Munkhjargal, P.Konigshof, S.Hartenfels, U.Jansen. A.Nazik, S.K.Carmichael, J.A.Waters, S.Gonchigdorj, C.Cronier, A.Yarinpil, O.Paschall, A.Dombrowski. The Hushoot Shiveetiin gol section (Baruunhuurai Terrane, Mongolia):sedimentology and facies from a Late Devonian island arc setting. 2020. Pelaeobiodiversity and Palaeoenvironments. Senckenberg. On line.
 22. О.Р. Минина, А.В. Куриленко , Я. Ариунчимэг, Л.Н. Неберикутина, Т.В. Стукова, Л.Г. Перегоедов. Биостратиграфия и литологические особенности нижнекаменноугольной урмугтэйульской свиты (Орхонский прогиб, Северная Монголия) /в печати/.
Ганц сэдэвт бүтээл

1.Ариунчимэг, Я. 1995. Каменноугольные мшанки Монголии и их стратиграфическое значение //Москва: ПИН РАН, Автореф.канд.дисс. 25с.

2.Cretaceous Environments of Asia.   2000. Edit. by H.Okada and Mateer N.J. Elsevier. Final report of IGCP-350.  Developments in Paleontology and Stratigraphy. №17, 255 pp.

-Khand, Yo., Badamgarav D., Ariunchimeg, Ya., and Barsbold, R. Cretaceous system in Mongolia and its depositional environments. P. 49-79.

3.Морозова, И.П., Горюнова, Р.В., Ариунчимэг, Я. 2003. Палеонтология Монголии. Том Bryozoa.  Гл. Ред. Розанов. М.:Наука. 168 с.

4.Ариунчимэг, Я. 2010. Палеозойские мшанки Монголии (разнообразие и распространение) //Москв7: ПИН РАН, Автореф.докт.дисс. 52с.

5.Монголын геологи ба ашигт малтмал. Боть I. Стратиграфи.  2012. //Улаанбаатар. Соембо принтинг. 562 x.

-Бямбаа Ж., Ариунчимэг Я., Минжин Ч. Ордовикийн систем. 151-180 х.

-Бямбаа Ж., Ариунчимэг Я., Минжин Ч. Силурын систем. 189-210 х.

                -Ариунчимэг Я. Дээд девон-доод карбон. 266-270х.

                -Ариунчимэг Я. Карбоны систем. 271-334 х.

                -Ариунчимэг Я. Дээд карбон-доод перм. 335-339х.

-Оролмаа Д., Ариунчимэг Я. Пермийн систем. 340-404х.

                -Ариунчимэг Я. Дээд перм-доод триас. 406-407х.

6.Монголын геологи ба ашигт малтмал. Боть II. Палеонтологи. 2012. //Улаанбаатар. Соембо принтинг. 524 x.

                -Ариунчимэг Я. Хөвд биетэн. 196-217х.

                -Ариунчимэг Я. Мөрхөлтөн. 218-252 х.

                -Ариунчимэг Я. Криноид. 253-271 х.

7.Planet Earth – In Deep Time Palaeozoic Series: Devonian & Carboniferous . (2016): Suttner, T.J., Kido, E., Königshof, P., Waters, J., Davis, L. & Messner F. (eds). 264 pp.

Ariunchimeg Ya. The section at Hoshoot of the Khovd Terrane (Pennsylvanian)  p.160-161.

-Sersmaa G., Ariunchimeg Ya., Kido E., Suttner T.J., Waters J.A.,Atwood J.W. and Webster G.D. The Samnuuruul Formation section of the Baruunhuurai Terane (Upper Devonian). p.158-159.

8.Я.Ариунчимэг,  Л.Уранбилэг. 2015. Монгол орны эртний амьтан, ургамал /урьдкембри, палеозой/. ШУА-ийн танин мэдэхүйн цуврал № 6. 42 x.

9.Говийн бүсийн геологийн сонирхолтой тогтоц, тулгуур зүсэлтүүд /гарын авлага/. Доод палеозой /хариуцсан эрхлэгч/. 2019. //Улаанбаатар, х.13-35.

Эмхэтгэл

1.”Монголын палеонтологи /түүхэн замнал/” 2014. Монгол улсад үндэсний палеонтологийн салбар үүсч хөгжсөний  50 жилийн ойд. //УБ,  Адмон принт,  300 х.

2. “Монгол орны стратиграфи, палеонтологи, тектоникийн судалгаа”. 2016. ШУТИС профессор, доктор Ч.Минжингийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. // УБ, ШУТИС-ийн хэвлэлийн үйлдвэр сургалтын төв, 320 х.

3.Хөдөө аж ахуйн мэргэд, 1 боть. 2016. Төрийн соёрхолт, мал эмнэлгийн ухааны доктор, профессор Бадамын Яримпилийн мэндэлсний 100 жилийн ойд. //УБ, Наранбулаг принтинг. 271 х.

4.Ахмад эрдэмтэн өгүүлсэн нь. 2017. Гавьяат эдийн засагч, эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Г.Пүрэвбаатарын сонины өгүүллүүдийн эмхэтгэл. //УБ. Адмон принт. 244 х.

5.Я.Ариунчимэг, Ч.Удаанжаргал, Ж.Энхтуяа, С.Эрдэнэсувд, Б.Үржинханд, Т.Оюунчимэг. 2021. Мезозойн хурдсын литостратиграфийн ангилалд /”К” хавтгайн нэгтгэл төслийн тайлбар бичгийн мезозойн стратиграфийн бүлэг/ Монголын Стратиграфийн комиссын мэдээлэл, № 4 /хэвлэлд/

6.Литостратиграфийн толь. УГЗ-200 төслүүдийн формацуудын нэгтгэл. Судалгааны төвийн төслөөр /хэвлэлд/.

Олон улсын хурлын хээрийн экскурсийн эмхэтгэл, абстракт

1.Ch.Minjin, G.Sersmaa, Ya.Ariunchimeg, L.Gereltsetseg, J.Undarya, B.Tumenbayar, M.Bolortsetseg. 2001. The guide book, abstract & Ordovician, Silurian Correlation chart for the joint field meeting of IGCP 410/421. Ulaanbaatar. August 21-September 6. 126 p.

2.Structural and Tectonic Correlation across the Central Asia Orogenic collage: Implications for continental Growth and Intracontinental Deformation. D.Tomurhuu, B.Natalin, Ya.Ariunchimeg, S.Chishigsuren, G.Erdenesaihan (eds). //Field guide and abs. of IGCP-480 meeting. Ulaanbaatar. 2006. 146 p.

3.Paleoclimates in Asia during the Cretaceous: their variations, causes, and biotic and environmental responses. 2008. Ariunchimeg,Ya., Khand Yo. (eds.) //Abs. of ICGP-507. Ulaanbaatar. 107 p.

4.Ariunchimeg, Ya., Bayasgalan, A., Waters,J.A., Kido E., Suttner,T.J.,Sersmaa, G., Undariya, J., & Otgonbaatar, D.  2014. IGCP 596 & IGCP 580 Field  Workshop Guidbook, Mongolia, Ulaanbaatar, 8-18 August. 55p.

5.Kido,E., Waters,J.A., Ariunchimeg, Ya., Sersmaa, G., da Silva, A.G., Whalen, M.T., Suttner, T.J. and Konigshof, P. (eds.) IGCP 596 & IGCP 580 Joint meeting and Field Workshop, International Symposium in Mongolia, Ulaanbaatar, 5-18 August 2014, Berichte des Institutes fur Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universitat Graz, 19, 65 p.      

Олон улсын хурлын илтгэл
 1. Ariunchimeg Ya. 2001. Upper Devonian and Lower Carboniferous stratigraphy of Mandal ovoo and Shine Jinst area. Contributions to Sibirian IGCP 410/421 Joint meeting 4-21 August. Novosibirsk. P. 94-96.
 2. Webster, G.D.,& Ariunchimeg Ya. 2002. Preliminary analysis of Devonian (Emsian) crinoid cups from the Chuluun Formation in Shine Jinst area, Southern Mongolia.//Abs.of ECOS VIII. Toulouse-Albi, June 22-25.
 3. Ariunchimeg Ya. 2002. Preliminary notes on the bryozoans of the Emsian reference section in the Shine Jinst area, Southern Mongolia//Abs. of posters of First Intern. Paleon.Cong. /IPC/. Sydney. P.185.
 4. Ariunchimeg Ya. 2002. The first find of Arthrostylus in the upper Ordovician Tsagaan Del section, Mongolia. Abs. of posters of First Intern. Paleon.Cong. /IPC/. Sydney. P.185-186.
 5. Ариунчимэг Я. и Морозова И.П. 2004. Комплексы палеозойских мшанок Монголии. //В кн.: Проблемы палеонт. Центр. Азии.Тез. Докл. Москва. С.11-13.
 6. Ariunchimeg Ya. 2006. Taxonomic composition and stratigraphic distribution of Paleozoic Bryozoans from Mongolia. //Abs.of posters of second Intern. Paleont. Cong. IPC II, Pekin. P.238.
 7. Ya.Ariunchimeg. 2007. Paleozoic Bryozoans from Mongolia: geographical distribution and stratigraphical significance.// In: Hageman, S.J. and McKinney, F.K. (eds.) Abstracts with programm, 14th Meeting of the International Bryozoology Association, Boone, North Carolina. P.87.
 8. Ariunchimeg. 2007. Permian Bryozoans from Mongolia. // In: Hageman, S.J. and McKinney, F.K. (eds.) Abstracts with programm, 14th Meeting of the International Bryozoology Association, Boone, North Carolina. P.88.
 9. Ya.Ariunchimeg, 2008. Ordovician Bryozoa from Mongolia: biostratigraphical and paleogeographical significance. //In: “Development of early Paleozoic Biodiversity: role of biotic and abiotic factors, and event correlation” Abs. of conference, M.:KMK Scientific Press, p.15-17.
 10. Ch.Minjin and Ya.Ariunchimeg. 2008. Ordovician and Silurian sedimentary basins of Western Mongolia.// In:“Development of early Paleozoic Biodiversity: role of biotic and abiotic factors, and event correlation” Abs. of conference, M.:KMK Scientific Press, p. 68-70.
 11. Ch.Minjin, S.V.Roznov, V.B.Kushlina, Ya.Ariunchimeg. 2008. Geology and fossils of the Chigertei section in the Mongolian Altai range. //In “Development of early Paleozoic Biodiversity: role of biotic and abiotic factors, and event correlation” Abs. of conference, M.:KMK Scientific Press, p.71-72.
 12. B.A.Natal’in, Tomurhuu D., Ariunchimeg Ya. and Otgonbaatar D. 2009. Permian-Triassic transcontinental shear zones in northern Asia. //International Excursion and Workshop. Tectonic evolution and crustal structure  of the Tien Shan Belt and related terranes in the Central Asian Orogenic Belt, Abstracts, Bishkek, Kyrgystan, p. 42-43.
 13. B.A.Natal’in, Tomurhuu D., Ariunchimeg Ya. and Otgonbaatar D. 2009. Permian-Triassic transcontinental shear zones in Southern Mongolia. // International field excursion and workshop on tectonic evolution and crustal structure of the Paleozoic Chinese Tienshan, Urumqi, China,p. 44-48.
 14. Ариунчимэг Я. Горюнова Р.В. 2009. Развитие позднепермских мшанок Монголии и Центральной Азии накануне биотического кризиса (пермь-триас). // В кн.: Палеонтология Центральной Азии. Тез.докл. Москва. с.18-20.
 15. Ariunchimeg Ya. 2011. ”Carboniferous fossils of Mongolia” // Abs. IGCP-596 opening meeting, Graz,  p.21-22.
 16. Ariunchimeg, Ya. 2013. Fossil Bryozoans in Stratigraphy of Mongolia. //Abs. 1st Intern. Congress on Stratigtaphy, Lissabon, p.163.
 17. Ariunchimeg,. 2013.Devonian Bryozoan Associations of Mongolia. //Abst. 3rd Intern. Conference on the Paleont. of South East Asia, Malaysia, Ipoh, p.52-53.
 18. Sersmaa, G., Kido E., Suttner, T., Waters, J.A., Ariunchimeg, Ya. 2013. Middle to late Devonian deposits of the Baruunhuurai Terrane, western  Mongolia, //Abst. Geophysical and Geochemical Techniques: A window on the Palaeozoic World. Canada, P. 41-42.
 19. Ariunchimeg, Ya. 2014. Devonian biostratigraphy of Mongolia. In Kido,E., Waters,J.A., Ariunchimeg, Ya., Sersmaa, G., da Silva, A.G., Whalen, M.T., Suttner, T.J. and Konigshof, P. (eds.) IGCP 596 & IGCP 580 Joint meeting and Field Workshop, International Symposium in Mongolia, Ulaanbaatar, 5-18 August 2014, Berichte des Institutes fur Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universitat Graz, 19:13-14.
 20. Ariunchimeg Ya, Nyamsuren, G., Aristov, V.A. 2014. Devonian/Carboniferous boundary intervals in Mongolia. In Kido,E., Waters,J.A., Ariunchimeg, Ya., Sersmaa, G., da Silva, A.G., Whalen, M.T., Suttner, T.J. and Konigshof, P. (eds.) IGCP 596 & IGCP 580 Joint meeting and Field Workshop, International Symposium in Mongolia, Ulaanbaatar, 5-18 August 2014, Berichte des Institutes fur Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universitat Graz, 19:15-16.
 21. Гатовский Ю. А., Ариунчимэг Я., Отгонбаатар Д., Тумурчудур Ч., 2014. Новые данные по девонским и каменноугольным отложениям района Шинэ Жинст Гобийского Алтая /Южная Монголия/. //В кн.: Палеонт. Центр. Азии и сопр. регионов. Тез.докл. Москва. С. 22-25
 22. Я.Ариунчимэг, С.В.Рожнов. 2014. Проблемы стратиграфии Монголии //В кн.: Палеонт. Центр. Азии и сопр. регионов. Тез.докл. Москва. С.12.
 23. Ariunchimeg Ya. 2015. On the age of the Baruunhuurai formation in south-west Mongolia //Abs. 2nd  Intern. Congress on Stratigtaphy, Austria , Karl-Franzens-Universitat Graz, 21:15.
 24. Ariunchimeg Ya. Upper Devonian Bryozoans from the Western Mongolia//Strata, 2015., serie1, vol.16, IGCP596-SDS Symposium (Brussels, September 2015), p.7.
 25. Brazeau M.D., Jerve A., Sansom R., Ariunchimeg Ya. & Zorig E. Devonian vertebrates of Mongolia //Strata, 2015, serie1, vol.16, IGCP596-SDS Symposium (Brussels, September 2015), p.20.
 26. Huskova A., Suttner T.J., Slavik L., Valenzuela-Rios J.I., Liao J.C., Gatovsky Y.A., Ariunchimeg Ya., Kido E., Sersmaa G., Waters J.A., Carmichael S.K & Batchelor C. Late Devonian conodonts of western Mongolia: preliminary results //Strata, 2015, serie1, vol.16, IGCP596-SDS Symposium (Brussels, September 2015), p.70.
 27. Uugantsetseg B., Manchuk N., Gatovsky Yu.A., Ariunchimeg Ya., Otgonbaatar D., Tomurchodor Ch., Ariunbold P. Conodonts from the Indert Formation in Shine Jinst area, southern Mongolia: a preliminary result //Strata, 2015., serie1, vol.16, IGCP596-SDS Symposium (Brussels, September 2015).
 28. Ариунчимэг Я., Куриленко А. В. 2016. Новые находки криноидей в девонских и нижнекаменноугольных отложениях Монголии// Тез., 100 летие палеонт. общ-ва России. Проблемы и перспективы палеонт. исследований. LXII юбилейная сессия палеонтол. общ-ва, Санкт-Петербург. с.13-15.
 29. Ариунчимэг Я., Минина О.Р., Куриленко А.В. 2016. Стратиграфия девона и карбона Хангай-Хэнтэйской зоны (Монголия) //Тез.Третья международная научная конференция. Корреляция алтаид и уралид: магматизм, метаморфизм, стратиграфия, геохронология, геодинамика и металлогения,  29 марта – 1 апреля 2016 г., г. Новосибирск, С.14-16.
 30. Минина О.Р., Куриленко А.В., Ариунчимэг Я., Наугольных С.В., Ветлужских Л.И. 2016.Новые данные о возрасте каменноугольных отложений Хангай-Хэнтэйской мегазоны Северной Монголии //Abs.Intern. symposium “70 anniversary of  Mong.Paleont. Exp. Academ of Sc. USSR” Mongolia, Ulaanbaatar, с. 54-55.
 31. О.Р. Минина, Я. Ариунчимэг , И.В. Гордиенко, Л.И. Ветлужских. 2016. Новые данные о возрасте палеозойских отложений Хангай-Хэнтэйской мегазоны северной Монголии//Тез.Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса. 11-14 октября, ИЗК СО РАН, г.Иркутстк, 199-201.
 32. Sersmaa G.& Ariunchimeg Ya. 2016. Devonian and Carboniferous strata of the Baruunhuurai Terrane in Western Mongolia //IGCP 596- Closing Meeting, Udine, 10-12 October, Berichte des Institutes fur Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universitat Graz, 22:62-68.
 33. Ariunchimeg Ya., B.Uugantsetseg. 2017. Devonian fossils of Mongolia and their stratigraphical significance. Radiolaria, vol.40. Proceedings of InterRad XV in Niigata,  p.284-285.
 34. 3 И.В. Гордиенко, О.Р. Минина, Л.И. Ветлужских, А.Л. Елбаев, О.Томуртогоо, Д. Одгэрэл, Я. Ариунчимэг. 2017. Хэнтэй-Даурская активная континентальная окраина Монголо-Охотского океанического бассейна (осадконакопление, магматизм, геодинамическая эволюция) //Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Вып.15. Иркутск: ИЗК СО РАН. С. 59-62
 35. Minina Olga R., Alena V. Kurilenko, Yarinpil Ariunchimeg, Larisa I. Vetluzhskikh, Serge V. Naugolnych. 2017. New data on the age of deposits of the Khenteyn series (Khangay-Khentey megazone, Northern Mongolia). Kazan, KFU, p.130-132.
 36. Наугольных С.В., Б.Буянтэгш, Ч.Эрдэнэжаргал, Я.Ариунчимэг. 2018. Морфология листьев рода Angaropteridium Zalessky, 1932 /карбон Ангариды/:основные черты строения и сравнение с морфологически близкими таксонами.  “Палеонтология в современном музее и в образовании” Красноуфимск, Август.

Р.Болд-Эрдэнэ

Нарийн бичгийн дарга