2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ө.Дугарнаваг

Геохими инженер геологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Нэр: Ө.Дугарнаваг

Албан тушаал: Мэргэжилтэн

Албан тушаалын нэр: Геохими инженер геологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Цахилгаан шуудан:u.dugarnavag@ngs.gov.mn

Оффис: 315

Ажлын утас:

Ц.Минжинсор

Хэлтсийн дарга

Ч.Тэмүүжин

Мэдээллийн системийн инженер

Б.Сайнжаргал

Геофизик, газрын тосны сангийн баяжуулалт, боловсруулалт хариуцсан ажилтан

Ч.Төржаргал

Гидрогеологи-геоэкологийн сангийн баяжуулалт, боловсруулалт харицсан ажилтан

Д.Болдбаатар

Системийн администратор