2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

Ө.Дугарнаваг

Геохими, гишүүн

Нэр: Ө.Дугарнаваг

Албан тушаал: 

Эрдмийн цол:  Бакалавр

Албан тушаалын нэр: Улсын зургийн редакцийн гишүүн

Хариуцсан чиглэл: Геохими

Цахилгаан шуудан: 

Оффис: 

Ажлын утас: 

А.Готовсүрэн (Ph.D)

Геохими, зөвлөх

Х.Шаует (MSc)

Геохими, гишүүн