2023-12-10
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

1993 - Анхны мэдээллийн сан

Нөөц, уст цэг, геологи, судалгааны зургууд