2024-07-14
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2020-06-23 - Үндэсний геологийн алба

Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Бүрэлдэхүүн: 68 хүн