2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2019 - “Үндэсний Геомэдээллийн сан” хөтөлбөр

Цахим тайлангийн сан;

АМ-ын нөөцийн бүртгэлийн систем “Монгеомин”;