2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

1995 - 1995

УУСайдын 10 дугаар тушаал: “Улсын геологийн фонд-Хяналтын газар”