2024-05-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2016 - 2016

УУХҮЯ-ны сайдын 10  тушаал: “Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төв”