2024-06-18
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

2020 - 2020

Засгийн газрын 230 тоот  тогтоол:

“Геологийн баримтын төв архив”, Үндэсний геологийн алба