mn
70181208, 70181447, 70181206
51263908, 51263910, 70181208
info@ngs.gov.mn

  Геологийн шинжлэх ухаанд үндэслэсэн мэдээлэлд тулгуурлан геологийн салбарт явуулж буй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний тогтвортой хөгжлийг хангана.Монгол орны нутаг дэвсгэрт үе үеийн геологичдын хөдөлмөрийн үр шимээр бий болгосон судалгааны ажлын тайлан, мэдээ баримтыг найдвартай хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

  Day

  1 сар 19, 2022
  Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/307 дугаар тушаалаар дөрөвдөгчийн хурдсын шинэ ангилал, индекс, гарал үүслийн тэмдэглэгээг 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн бүх төрлийн геологийн судалгаа, хайгуулын ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд мөрдүүлэхээр баталлаа.
  Read More
  2021 онд хэрэгжүүлсэн геологийн судалгааны төслүүд, түүний гүйцэтгэлтэй танилцана уу. 
  Read More