2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Зар Мэдээ

Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд

Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журмын 2.1.1 болон 2.1.3 дахь хэсэгт заасны дагуу төслүүдийн 2023 оны геологийн судалгааны ажлын арга, аргачлал, хэмжээ, төсөвт оруулах өөрчлөлт, төлөвлөлтийг тойрох хуудсаар холбогдох мэргэжилтнүүд хянах хуваарь (2023 оны 01 дүгээр сарын 10-наас 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны дотор) гарсан тул төсвийн тодотголын төслөө ҮГА-нд ирүүлнэ үү.