2024-07-21
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр
Сургалт

Онлайн Гео-сургалт зохион байгуулагдлаа

Үндэсний геологийн алба-ны гео-мэдээллийн санг дэмжих, сайжруулах үүднээс тус албаны мэргэжилтнүүдэд зориулсан онлайн Гео-сургалтыг “Монгол улсын Үндэсний геологи,Эрдэс баялгийн мэдээллийн сан” төслийн дэмжлэгтэйгээр 2020 оны 11-р сарын 23-нээс 12-р сарын 1-ний хооронд амжилттай зохион байгууллаа.