2024-04-13
Улаанбаатар, СХД 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж Үндэсний геологийн алба өөрийн байр

1976 - Нөөцийн баланс

/Д.Цэрэндорж, Б.Лувсанданзан/

-32 төрлийн ашигт малтмал

348 орд хамрагдсан.